2020 Yılı Seçimsiz Olağan Mali Genel Kurul Konuşması

Değerli Basın Mensupları,  Değerli Meslektaşlarım,

2019-2020 yılı Seçimsiz Olağan Mali Genel Kurulumuzu tüm dünyada yaşanan ve ülkemizi de etkisi altına alan Covid-19 pandemisinin gölgesi altında fiziki şartlarımızı zorlayarak ve hijyen tedbirlerimizi alarak gerçekleştiriyoruz. Genel kurulumuza pandemide kaybettiğimiz sağlık çalışanları, eczacı meslektaşlarımız ve eczane çalışanlarımızın burukluğuyla başlıyorum, hepsine de Allah?tan rahmet diliyorum.

Covid19 pandemisi herkesin hayatını ciddi oranda etkileyip değişmesine neden oluyor. Üretimden tüketime, uluslararası ilişkilerden eğitime, ulaşımdan eğlenceye, dini ibadetlerden spor etkinliklerine kadar akla gelebilecek her alanda toplumsal yaşamı etkisi atına aldı. Küreselleşmenin sonunca da hızla yayılarak sınırları aştı ve ülkemize de ulaşarak hem tıbbi hem de sosyoekonomik bir toplum sorunu oldu. Sağlık Bakanlığı, bilim kurulu, sağlık meslek birlikleri, illerde hıfzıssıhha kurulları, pandemi kurulları ve tüm sağlık çalışanları virüsle mücadele için gece gündüz çalıştılar ve çalışmaktadırlar. Sağlık çalışanlarının önemli bir kısmını oluşturan biz eczacılar bu pandemi döneminde en ön saflarda mücadele ederek birinci basamak sağlık hizmeti görevimizi en iyi şekilde üstlendik. Sağlık sisteminin yükünü hafifletirken hastalarımızın da bulaş riskini azaltmada önemli bir rol oynadık. Koruyucu ekipmanların sıkıntılı olduğu dönemlerde maske sağladık, uyarı afişleri hazırladık, dezenfektan üreterek hastaların kişisel hijyenlerini sağlamalarına katkıda bulunduk.

"Sağlık" kaybedince değerini anladığımız en önemli hayat unsurudur. Bu nedenle hem kendi sağlığımızı hem de toplum sağlığını korumaya çalışmakta, halkımıza sağlıkla ilgili her konuda sağlık bilinci oluşturmaktayız. Hastalarımızın ilaçlarını doğru zamanda, yeterli miktarda, hekimin öngörüsünde kullanmaları konusunda bilgilendirmekteyiz. Tüm bunların yanında ilacın vücuda alımı esnasında tüketilen besinlerle ilgili ilaçla etkileşim yapacak uyarıları yapmaktayız. Beslenmelerinden, yaşam koşullarındaki hijyen şartlarının sağlanmasına ve hatta sosyal yaşamlarındaki psikolojik desteklerine kadar yanlarında olmaktayız.

Biz bu hizmetleri halkımıza yaparken kamu otoritelerinin de her türlü desteğini görerek teşvik olmalıyız. Bir takım ekonomik sorunlardan, ilacın, aşıların bulunamaması endişesinden kısacası gelecek kaygısından uzak olarak eczanelerimizde kendimizi tam bir güven içinde hissetmeliyiz.

Ülkemizde ilaçlara ve aşılara AR-GE yatırımları yapılmalı, nitelikli uzman eczacılarımız bu yatırımlarda görev almalıdır. Pandemi dönemi göstermiştir ki dışa bağımlı olmadan kendi aşımızı üretmek vatandaşlarımızın sağlığı açısından çok önemlidir. Aşıların yanında %60 dışa bağımlı olduğumuz ilaçlar da gün geliyor ülkemiz açısından siyasi tehdit unsuruna dönüşebiliyor. Hayatın devam etmesi için en önemli argüman olan ilaçların dışa bağımlılıktan kurtulması kendi ülkemizde üretilmesi için büyük bir çaba gösterilmelidir. İlaç hayatımızda gerek duyduğumuz ihtiyaçların hiçbirisiyle kıyaslanamayacak kadar önemlidir. Varlığı yaşatır, yokluğu hayatımızı sonlandırır.

Son yıllarda sağlığa yapılan yatırımlar (şehir hastaneleri, solunum cihazları, yoğun-bakım ünitelerinin sayısının arttırılması) insan hayatını kurtarmada diğer gelişmiş ülkelerden ülkemizin daha ilerde olduğu göstermiştir. Vatandaşlarımızın büyük bir kısmının sosyal güvencede olması tedavide ücretsiz bakımlarının sağlanması diğer gelişmiş ülke vatandaşlarından daha şanslı olduklarını göstermiştir.

Bizler dünya üzerinde ticari eczacılığın karşısında etik eczacılık modelini sürdüren nitelikli eczacılarız. İlaçların eczane dışına çıkmasını, halkın sağlığıyla oynanmasını hiçbir şekilde uygun görmemekteyiz, ilaç dışı ürünlerin de internet üzerinden kontrolsüz şekilde halkın sağlığıyla oynayarak satılmasından son derece rahatsızız. Yetkililerden denetimlerle tedbirler almalarını ve bu şekilde olan satışların önüne geçilmesini talep ediyoruz.

Eğitimimizi aldığımız fakültelerin sayılarının politik tavizlerle çoğalmasına, eczacılık eğitimin niteliğinin düşmesine karşıyız. Nitelikli eczacılık eğitimindeki hedefimiz ilaçların, sağlık ürünlerinin ve tıbbi cihazların akılcı kullanımını sağlamak ve optimal terapötik sonuçlar elde etme sorumluluğu taşıyan bir meslek olarak topluma hizmet etmektir.

Dünyada hiçbir zaman covid19 gibi tam bir küresellik gösteren salgın görülmemiştir. Bilim insanı olan eczacı,  bu küresel pandemideki virüse karşı adeta kalkan olmuştur. Eczacılar, virüse yakalanan hastalara da büyük bir cesaretle sahada tedavi hizmeti sunmuşlardır. Eczacılık mesleğine sahip olmanın onurunu ve gururunu yaşamaktayız. Gelecekte genç eczacı nesillerimizin aynı vizyonu ve aynı misyonu sürdürmeleri umudumuzdur. Tüm insanlığa daha güzel bir gelecek, bilginin ve ilmin ışığında güvende olacakları bir yaşam dileğiyle. Meslektaşlarıma ve tüm Çorum halkına saygı ve sevgiler sunuyorum.

                                                                       26.09.2020

                                                           Başkan Ecz. E. Şefkat GÜLER

                                                               ÇORUM ECZACI ODASI