ASTELLAS PHARMA İLAÇTAN ECZACI ODAMIZA ZİYARET

Astellas  Pharma İlaçtan Eczacı Odamıza ziyaret. Astellas İlaç Resmi  İlişkiler Kıdemlı Müdürü Vehip ARPACI ve firma yetkilisi Nurdan KAYRAK  Odamıza ziyarette bulunmuşlardır. Ziyarette; Çorum Eczacı Odası Başkanı Ecz.Erol AFACAN, Sayman Ecz.Özden SAK, Yönetim Kurulu Üyesi Ecz.Hamdi KARTAL eşlik etmişlerdir. İlaç ve eczacılık konularının konuşulduğu görüşmede özellikle Astellas Firmasına ait bazı ilaçlarda uygulanmayan Kamu Kurum İskontosu üzerine yoğunlaşılmış, Yönetim Kurulumuzun bu sorun üzerine getirdiği çözüm önerileri olumlu karşılanmıştır. 

Yönetim Kurulumuzun dile getirdiği çözüm önerileri;

1) İlacın sadece Reçete Sipariş Formu ile firma tarafından kontrol edilerek ilgili depoya Kamu Kurum İskontosu uygulanarak sevk ve fatura çıkışı iznine tabi olunması, aksi durumda hiçbir şekilde satışa açık olunmaması,


2) İlacın reçete edildiğinde, eczaneler tarafından medula işlem numarası ve eczane GLN numarası ile bir portala girişlerinin eşleşip, sadece reçeteyi karşılayan eczanelere Kamu Kurum İskonto uygulamasıyla çıkış yapılması, aksi durumda hiçbir şekilde satışa açık olunmaması,


3) İlacın reçete edildiğinde hastalara dosya numarası verilip, dosya numarası ve reçete numarasını karşılayan eczane GLN numarası  ile eşleştirip, depodan Kamu Kurum İskontolu sevk ve fatura çıkış iznine tabi olunması, aksi durumda hiçbir şekilde satışa açık olunmaması,


Çözüm önerilerimiz Astellas firması üst yetkililerince olumlu karşılanmış olup, Genel Müdürlük ve Genel Merkezle sorunun çözümüne kavuşması için görüşeceklerini, çözümün süreç aşamasında karşılıklı iletişim halinde kalınmasında mutabık kılınmıştır. Eczacı Odamız ise bu gelişmeyi Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti ile paylaşacaklarını, sürecin çözüm aşamasında Firma Genel Merkezi ile Türk Eczacıları Birliği arasında oluşacak olan ortak çalışmayı çözüme kavuşuncaya kadar takip edeceklerini bildirerek Astellas yetkililerine teşekkür etmişlerdir.

ASTELLAS PHARMA İLAÇTAN ECZACI ODAMIZA ZİYARET