BAŞKANIMIZ ECZ. E.ŞEVKAT GÜLER'İN SEÇİMLİ KONGRE KONUŞMASI

Değerli Meslektaşlarım ve Değerli Basın Mensupları;
            Çorum Eczacı Odasının Seçimli Olağan Kongresine hoş geldiniz. Kongrenin Meslektaşlarımız ve ülkemiz için hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Bilimsel olarak bakıldığında 180 yıldır eczacılık faaliyeti ülkemizde yürütülmektedir.Tüm eczacıların amacı birdir. Kaliteli sağlık hizmeti sunmak, toplum sağlığını korumak ve geliştirmektir.
            Eczacı Odalarımız bu amaca destek olarak, Eczacılık ve halk sağlığı anlamında geleceğimize yön vermelidir. Sorunlara inançla, kararlılıkla ve cesaretle sahip çıkarak çözüm üretmelidir.
            Eczacıların duygularına, istek ve beklentilerine tam anlamıyla tercüman olmalıdır.
Yapıcılık ve sağ duyulukla birlik - beraberlik sağlanmalıdır. Toplumla barışık, iç içe olmayı ilke edinmiş meslektaşlarına hoş görülü, adaletli ve dürüst davranışlar sergileyen yöneticilerle yönetilmelidir. Bu anlamda 45. Bölge Çorum Eczacı Odası kuruluşundan bu zamana ilimizde 17 yıldır üstüne düşen sivil tolum görevini en iyi şekilde yapmış ve yapmaya da devam edecektir.
            Görevini yapmış odamızın başkan ve yönetim kurullarına hizmetlerinden dolayı teşekkürlerimi sunarım.
            Önümüzdeki yeni dönemde tekrar siz meslektaşlarıma hizmet vermek üzere şahsım ve listemdeki değerli meslektaşlarımla, Çorum Eczacı Odamızı en iyi yerlere taşımak için elimizden gelen tüm gayreti göstereceğiz. Meslektaşlarımızın üretkenliğine ivme kazandıracak, Odamızın çeşitli komisyon çalışmalarını güçlendirecek, ilimiz ve il dışında sağlık hizmetinin tüm paydaşları ile doğru ve kurumsal bir iletişim içinde olarak meslektaşlarımızın, hak ve menfaatleri İçin çabalayacağız. Sadece merkezde değil ilçelerdeki meslektaşlarımızı kucaklayarak beraberliğimizi daha da güçlendireceğiz.
            Kamuda, özel kurum ve kuruluşlarda çalışan meslektaşlarımızın özlük haklarını savunacak sorunlarına çözüm arayışı içinde olacağız. Çorum ’da vatandaşlarımızın ve eczacılarımızın karşı karşıya kaldıkları sorunlarında yerinde ve zamanında çözüm üreteceğiz.
            Üyelerimizin Eczacı Odamızın yönetimine diğer kurullarına haklarının korunması yönünde tam bir güven içinde olmalarını sağlayacağız. Şeffaf, paylaşımcı olarak tüm bilgilerimizi meslektaşlarımıza sunacağız.
            Örneğin; Eczacılık mesleğimizin yasa ve yönetmeliğindeki değişiklikler, Hukuksal konular, Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) 'de yaşanan değişiklikler, kullanılan eczane programlarında yaşanan aksaklıklar, rapor ve reçetelerdeki aksaklıklar ve benzeri sorunları araştırıp en doğru bilgiyi hastane, SGK ve diğer paydaşlarla çözüm üretip meslektaşlarımızı sorunlarıyla baş başa bırakmayacağız.
            Yeni mezun eczacılarımızla kıdemli eczacılarımız arasında köprü oluşturacağız. İlimiz sağlık kuruluşlarına ihtiyaca göre daha çok eczacı atanması için İl içi ve İl dışında çalışmalarımızı hazırlayacağız.
            Toplum sağlığını ilgilendiren konularda basında yer alarak vatandaşlarımıza doğru bilgilerle açıklamalar yapacağız. Çorum ilinde sadece sağlık alanında değil, diğer sosyal konularda da tüm kurum sivil toplum örgütleri ile sıklıkla doğru iletişim kuracağız.
            Eczacılarımızın zor günlerinde maddi ve manevi olarak yanında olacağız. Meslektaşlarımızla ilişkilerimizde ulaşılabilir, görünür, adil, aktif olacağız. Verilmiş bu sözler doğrultusunda, hatalarımızdan ders alıp, başarılarımızla da gurur  duyacağız.
            Kongrenin sağlıklı ve başarılı geçmesi dileğimle, hepinize saygı ve sevgilerimle yaşamınızda mutluluklar diliyorum.

                                                                                                          21.09.2019
                                                                                                Ecz. E. Şafkat GÜLER