ÇORUM EROL OLÇOK EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ KAMU ECZACILARINI ZİYARETİMİZ

      1 Eylül 2022 tarihinde, Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görev yapan eczacılarımızı Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Ecz. E. Şefkat GÜLER,  Genel Sekreter Ecz. Arif Sami BOZDOĞAN ve Yönetim Kurulu Üyesi Ecz. Bilge DEMİR UYSAL ile birlikte sorumlu Ecz. Ebru GÖRGÖZ nezdinde tüm kamu eczacılarımıza ziyarette bulunmuşlardır.

     Üniversite sınavlarının sonucunda Tıp Fakültelerine girebilecek kadar yüksek puanları alarak eczacılık fakültelerinde beş yıllık eğitim alan görev ve sorumlulukları açısından kamu adına önemli ve ikame edilemez hizmetler sunan ve aynı zamanda stratejik personel statüsü taşıyan meslektaşlarımıza hak ettikleri değer ne yazık ki  verilmemiştir. Meslektaşlarımız, hastanelerde yönettikleri bütçe, yaptıkları iş, eğitim süreleri ve aldıkları risk itibari ile 12/08/2022 tarihinde yayımlanan Sağlık Bakanlığı ek ödeme yönetmeliğinde belirlenen oranlardan çok daha iyisini hak etmektedirler. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda Uzman Tabip ve Diş Hekimliği ile birlikte aynı hizmet sınıfında yer almalarına rağmen, aldıkları ücret bakımından aynı sınıfta yer almayarak ayrımcılığa maruz kalmışlardır. Yaptıkları işin, emeğin karşılığını alamamaktadırlar. Ek ödemelerinde düşük kat sayılarda ve emekliliklerine yansıyacak olan ücretlerinde de düşük değerlendirme yapılması eczacılarımızın çalıştıkları ortamlarda kendilerini değersiz hissetmelerine neden olmakta, onurlarının kırıldığını düşünmektedirler. En kısa zamanda Sağlık Bakanlığımızdan ve Devletimizden bu durumların düzeltilmesini talep ediyoruz.