Ecz. Kemal UZUN'a Teşekkür ve Veda Plaketi

1958 yılı Çorum doğumlu Ecz. Kemal UZUN 1985 yılında Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nden mezun olduktan sonra 1990 yılında Çorum Merkez'de Milönü eczanesini açmıştır. 32 yıllık meslek hayatı boyunca Çorum Eczacı Odasının temsilcilikten kuruluşuna kadar Oda Yönetim ve Kurullarında görev alarak başarılı çalışmalarda bulunmuştur. 2003 yılında Çorum Eczacı Odası'nın kurucu üyesi olmakla beraber, 2004 - 2007 yılları arası Oda Yönetim Kurulu Genel Sekreterliği, 2011 - 2013 yıllarında Reçete Dağıtım Komisyonunda, 2013 - 2015 yıllarında Denetleme Kurulu ve Muvazaa Komisyonunda, 2015 - 2017 yıllarında Denetleme Kurulu ve Kongre Delegesi, 2017 - 2019 yıllarında Denetleme Kurulu'nda görev alarak mesleğine ve Odaya başarılı çalışmalarda bulunmuştur.

Eczane Eczacılığı mesleğini genç meslektaşlarımıza devretmesinden dolayı Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Ecz. E. Şefkat GÜLER, Genel Sekreter Ecz. Arif Sami BOZDOĞAN, Sayman Ecz. Ali İskender TÜRKMEN ve Yönetim Kurulu Üyesi Ecz. Seçil ERTÜRK tüm eczacı meslektaşlarımız adına Ecz. Kemal UZUN'a teşekkür ederek plaket ve hediye takdim etmişlerdir. 

Ecz. Kemal UZUN'a Teşekkür ve Veda Plaketi