ÜST KURUL KOMİSYON TOPLANTISI

       "Eczacıya Hak Ettiği Değer Verilmelidir" eylem planı çerçevesinde meslektaşlarımızı eylem süresi hakkında bilgilendirmek için Çorum Eczacı Odası olarak Yönetim Kurulu üyelerimiz Ecz. Arif Sami BOZDOĞAN, Ecz. Ali İskender TÜRKMEN ve Ecz. Seçil ERTÜRK, Haysiyet Divanı Kurulu üyelerimiz Ecz. İbrahim Etem BAYKAL, Ecz. H. Gülay TOKATLIOĞLU, Ecz. Mine BAŞARANHINCAL ve Doç. Ecz. Emrah BİLGENER, Denetleme Kurulu Üyeleri Ecz. Yılmaz DANACI ve Ecz. Refika KADİROĞLU, Kongre Delegesi üyelerimiz Ecz. Mustafa GÖBELEK ve Ecz. Olcay ÇORUMLU ile birlikte bir toplantı gerçekleştirdik.

         Toplantıda mesleğimizin niteliğini korumak ve birinci basamak sağlık hizmeti sunum noktası olarak görev yapan eczanelerimizin hayata tutunabilmesi için kamu tarafından karşılanmasını beklediğimiz SORUNLAR teker teker üzerlerinde durularak görüşülmüştür.  Bu doğrultuda üst kurul üyelerimizi de eylem planı hakkında bilgilendirirken, birlik ve beraberlik içerisinde hastalarımıza da sorunlarımızı aktarıp kamuoyu farkındalığını yaratmanın kararını almış bulunmaktayız.

ÜST KURUL KOMİSYON TOPLANTISI