ECZACI REHBERİ - Eczane İşlemleri

 1. Dilekçe -Dilekçe Örneği İçin TIKLAYINIZ.
 2. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 3. Özgeçmiş
 4. Nüfus Kağıdı Örneği
 5. İkametgah Belgesi
 6. Diploma Fotokopisi ( Noterden Onaylı veya Aslı Gibidir Kaşeli Olacak )
 7. 5 Adet Vesikalık Fotoğraf
 8. Adli Sicil Beyanı


ECZANE AÇILIŞINDA ODA TARAFINDAN İSTENEN BELGELER

 1. ECZANE AÇILIŞ DİLEKÇESİ
 2. DEMİRBAŞ FATURALARININ FOTOKOPİSİ,
 3. ELEKTRİK-SU MÜRACAAT MAKBUZLARININ FOTOKOPİSİ (ORTAK KULLANIM HALİNDE İSE APARTMAN YÖNETİCİSİNDEN ORTAK KULLANIM OLDUĞUNA DAİR YAZI),
 4. KİRA KONTRATI FOTOKOPİSİ,
 5. ECZANE OLACAK YERİN TAPU FOTOKOPİSİ ve YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ,
 6. SAĞLIK RAPORU,
 7. GÖZ RAPORU,
 8. VAZİYET PLANI (MİMAR ONAYLI - 3 NÜSHA)
 9. KROKİ PLANI (MİMAR ONAYLI - 3 NÜSHA)

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ECZANE AÇILIŞINDA İSTENİLEN EVRAKLAR


 1. ECZACININ ECZANESİNİ KAPATMAK İSTEDİĞİNE DAİR DİLEKÇESİ,
 2. İLÇE SAĞLIK GRUP BAŞKANLIĞINCA DÜZENLENEN KAPANIŞ TUTANAĞI FOTOKOPİSİ.

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 2 YIL ECZANENİN KAPALI TURULMASI İŞLEMLERİ İÇİN İSTENİLEN EVRAKLAR

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ RUHSAT İPTALİNDE İSTENİLEN BELGELER


 1. ECZANE DEVİR DİLEKÇESİ
 2. SAĞLIK KURULU RAPORU
 3. GÖZ RAPORU
 4. DEMİRBAŞ FATURALARI
 5. ELEKTRİK-SU MÜRACAAT MAKBUZLARININ FOTOKOPİSİ (Ortak kullanım halinde ise Apartman Yöneticisinden ortak kullanım olduğuna dair yazı),
 6. KİRA KONTRATI FOTOKOPİSİ,
 7. ECZANE OLACAK YERİN TAPU FOTOKOPİSİ ve YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ,
 8. DEVİR SENEDİ (Noter huzurunda yapılmaktadır. İl Sağlık Müdürlüğü'nce görevlendirilen bir yetkili ile Eczacı Odası yetkilisi huzurunda tanzim olunacak bir tutanak ile yapılır.)
 9. DEVİR SÖZLEŞMESİNDEN ECZACI ODASINA BİR ASIL BİR FOTOKOPİ OLMAK ÜZERE İKİ ADET GETİRİLMELİDİR. (Devir senedinde ilaçların, psikotrop ve uyuşturucu ilaçların ayrı ayrı belirtilmesi gerekmektedir.)
 10. VAZİYET PLANI (3 ADET-MİMAR ONAYLI)
 11. KROKİ PLANI (3ADET -MİMAR ONAYLI)


İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ECZANE DEVRİNDE İSTENEN BELGELER


 1. NAKİL DİLEKÇESİ - Dilekçe Örneği İçin TIKLAYINIZ.
 2. TAPU ( FOTOKOPİ ) - YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ
 3. ELEKTRİK FATURASI
 4. SU FATURASI
 5. KİRA KONTRAT ( TAPU SİZE AİT DEĞİLSE )
 6. VAZİYET PLANI - KROKİ ( 3 ' ER ADET )
 7. ECZANE RESMİ ( NAKİLDEN SONRA )
 8. RUHSAT ( NAKİLDEN SONRA YENİ HALİ FOTOKOPİSİ )

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ECZANE İL İÇİ NAKLİNDE İSTENEN BELGELER


İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ECZANE İL DIŞI NAKLİNDE İSTENEN BELGELER


İL SAĞLIK ECZANE TADİLATINDA İSTENEN BELGELER

1- Tadilat yapılacağını bildirir dilekçe (Nereye ne gibi bir işlem uygulanacağı açıkça anlatılmalıdır.)(Eczane Tadilatını Bildirir Dilekçe)

2- Tadilat sonrası durumu gösterir ve her bir kat için ayrı ayrı düzenlenmiş A4 boyutunda kroki

3- Tadilat adres değişikliğigerektirmesi halindeyeni adres için alınacak olan güncel adres belgesi

4-Eczaneye ikinci kapının açılması, dükkan birleştirilmesi, asma kat ilavesi vb. belediyeden de onay alınması gereken tadilatlarda, söz konusu tadilatın uygun olduğuna dair belediyeden alınan yazı. (Belediye Yapı Kontrol Müdürlüğü)

NOT:

- Dilekçenin üzerine atılan tarih bu belgelerin İl Sağlık Müdürlüğüne teslim edildiği tarih olmalıdır.

- Yukarıda yazılı belgelerin hepsi aynı tarih ve zamanda eksiksiz bir şekilde getirilmelidir. Başvuru belgelerinde eksiklik olması durumunda başvuru olumsuz değerlendirilecektir.


 1. ECZACININ SORUMLU MÜDÜR OLARAK ATANDIĞINA DAİR DİLEKÇE,
 2. ECZACI ODASINA KAYITLI ECZACININ SORUMLU MÜDÜRLÜĞÜ KABUL ETTİĞİNE DAİR DİLEK


  ​​​​​İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ VERESELİ ECZANE (SORUMLU MüDÜR DEĞİŞİKLİĞİ) İŞLEMLERİNDE İSTENEN BELGELER


 1. Dilekçe
 2. Evlenme nedeni ile soyadı değişikliği var ise evlilik cüzdanının noter tasdikli sureti; boşanma nedeni ile soyadı değişikliği var ise boşanma ile ilgili mahkeme kararının fotokopisi
 3. Ruhsatname aslı
 4. Yeni soyadına göre düzenlenmiş nüfus cüzdanının arkalı önlü fotokopisi


 1. NAKİL DİLEKÇESİ,(Dilekçe için tıklayınız.)
 2. ÖZGEÇMİŞ,
 3. NÜFUS KAĞIDI ÖRNEĞİ
 4. İKAMETGAH SURETİ ( MUHTARLIKTAN )
 5. DİPLOMA VEYA MEZUNİYET BELGESİNİN FOTOKOPİSİ, ( NOTERDEN ONAYLI VEYAASLI GİBİDİR KAŞELİ )
 6. 5 ADET VESİKALIK RESİM.
 7. SABIKA KAYDI