SUT Sık Sorulan Sorular

 • Protokolün sadece (3.2.9) numaralı maddesinde yer alan ilaçlarla ilgili endikasyon uyumu aranmaktadır;
  • SUT'ta ödeme şartı endikasyona bağlı olan ilaçlar (SUT'un 4.2 numaralı maddesinde özel olarak etken madde adı belirtilip endikasyon uyumu aranacağı belirtilen ilaçlar),
  • SUT eki EK-4/EEK-4/F ve EK-4/G listelerinde ödeme şartı olarak ayrıca endikasyon belirtilen ilaçlar,
  • Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan Endikasyon Dışı İlaç Kullanımı Genelgesinde belirtilen ilaçlar,
  • İlaç kullanım raporuna dayanılarak katılım payından muaf olarak verilen ilaçlar. (SUT eki EK-4/D listesinde yanında (*) yıldız işareti bulunanlar için kendi bulunduğu üst başlıklarda belirtilen hastalıklarda kullanımında)
 •  SUT'ta istenen değerler ve açıklamalar raporda hastaya özgü yazılmış olmalıdır. Raporlarda kopyala yapıştır şeklinde olan ibareler kabul edilmemektedir.
 •   Reçetelerin Medula'ya kaydı esnasında bazı ilaçlar için çeşitli uyarı kodlarının seçilmesi zorunlu kılınmıştır. Bu durumda uyarı kodu olarak istenen ibare/tanının reçetede olup olmadığı mutlaka kontrol edilmeli, reçetede yer almıyorsa kesinlikle seçilmemelidir.
  • Reçetede olmayan uyarı kodunun sisteme girişinin kesinti sebebi olduğu unutulmamalıdır. Aynı zamanda bu şekilde yapılan reçete kayıtları için 2020 yılı SGK Protokolünün 5.3.9 maddesi gereğince cezai işlem uygulanacağını hatırlatırız.
 • Reçetelerin sisteme girişi, Medula ilaç bilgisinde yer alan "tek doz" miktarı göz önüne alınarak  sisteme giriş yapılmalıdır. Örneğin:
  • Oral beslenme solüsyonlarının tek doz miktarı Medula "İlaç Bilgi" ekranında "gram" veya "adet" olarak tanımlı olabilmektedir. Reçete girişleri bu bilgi kontrol edilerek doğru birimle yapılmalıdır.
  • Depakin Şurup, Keppra Şurup için ml olarak girilmelidir.
  • Verxant 150 mg Flk, Cimzia 200 mg/ml Enj Medula "İlaç Bilgi" ekranında "adet" olarak tanımlı olduğundan sisteme 1x150 ve 1x200 şeklinde girilmemelidir.
  • Eprex, Neorecormon, Dropoetin ve Binocrit gibi eritropoetin etken maddeli ilaçlar insülin preparatları gibi sisteme "ünite" olarak girilmelidir.
 • Medula ilaç bilgi kısmında 'tedavi şeması gerekli : evet ' olarak belirtilen ilaçların raporlarında mg/ünite/gr ve kullanım şekli bilgileri bulunmalıdır. Bu bilgiler raporun açıklamalar kısmında da yer alabilir.
 • Kür tanımı olan parenteral ilaçlar, sadece 1 kürlük olacak şekilde ve ilacın son bitiş tarihi esas alınarak karşılanmalıdır. Medula sistemi ilaç bitiş tarihinin 15 gün öncesinde reçete girişine onay veriyor olsa da sisteme giriş yapılmamalıdır. Söz konusu ilaçlar kesinlikle 3 aylık dozda karşılanmamalıdır. Ancak parenteral form harici ilaçlarda bu kısıtlama yoktur. Örneğin: Revlimid ve Reampla gibi kapsül formda olan ilaçlar 3 aylık dozda karşılanabilir, 15 gün önce alınabilir.
 • Şeker ölçüm çubukları ve insülin kalem iğne uçlarının Medula'da ÜTS üzerinden bildirimi yapıldıysa reçetelerin ekinde kupür/barkod istenmemektedir.
 • Endikasyon dışı kullanım onay belgesindeki tarih, sayı ve geçerlilik süresinin ilaç kullanım raporunda belirtilmesi gerekmektedir. Ekim 2019 tarihinden önce düzenlenen endikasyon dışı izinler https://www.turkiye.gov.tr/saglik-titck-ebys linkinden dokümanı doğrulama numarası ile giriş yapılarak; Ekim 2019 tarihi itibariyle düzenlenen endikasyon dışı izin belgeleri Medula Provizyon Sistemi reçete giriş ekranında görüntülenerek, ICD kodu, süre veya doz bilgilerinin kontrolü yapılmalıdır. Endikasyon dışı kullanım onay belgesindeki bilgilerin raporda yer alan bilgiler ile uyumlu olması gerekmektedir.
 • Endikasyon dışı onay isteyen hekim branşı ile ilaç kullanım raporu düzenleyen ve reçete eden hekim branşlarının aynı olması gerekmektedir.
 • Prospektüs dozu harici kullanım amacıyla düzenlenmiş endikasyon dışı izinlerdeki doz ve rapor dozunun uyumluluğu kontrol edilmelidir.
 • Ek-4/D listede yer alan katılım payından muaf hastalıklar 21.01 rapor kodu seçilerek düzenlenmeli,  harici hastalıklar 20.01 rapor kodu ile katılım paylı olarak düzenlenmelidir.
 • Majistral reçetelerde günlük kullanım dozu, tedavi süresi ve tedavi amaçlı olduğu hekim tarafından belirtilmelidir. İlgili reçetelerin kurumca ödenmesi için
  • yatan hasta reçetelerinde en fazla 5 günlük tedavi dozunda
  • ayaktan raporsuz olarak reçetelendiğinde en fazla 10 günlük tedavi dozunda
  • ayaktan raporlu olarak reçetelendiğinde en fazla 3 aylık tedavi dozunda
  olması koşulu aranmaktadır. Hekim tarafından bu süreleri aşacak şekilde reçete edilse dahi, belirtilen süreler için uygun doz hesaplanarak reçete karşılanmalıdır. Örneğin ayaktan raporsuz reçetede tedavi süresinin 20 gün olarak belirtildiği durumda, 10 günlük tedavi dozu hesaplanarak reçete karşılanabilir.
 • Majistral reçeteler tüm hekimlerce reçete edilebilmektedir. ('Sadece ilgili uzman hekimlerce reçete edilmesi halinde bedeli kurumca karşılanır' maddesi için 12/12/2018 tarihinde Danıştay tarafından yürütmeyi durdurma kararı alınmıştır.)
 • Majistral formülde yer alan karekodlu ilaçların İTS bildirimleri, Medula Provizyon Sisteminde yer alan Manuel Reçete Girişi kısmından yapılmalıdır. Karekodu bulunmayan ilaçların fiyat kupürü ve barkodları provizyon çıktısına eklenmelidir.
 • Majistral reçetelerde kurumca bedeli ödenmeyen bir ilaç bulunması halinde, Manuel Reçete Girişi kısmından İTS bildirimi yapılıp, provizyon çıktısında "Bedeli hastadan alınarak formülde kullanılmıştır" ibaresi belirtilmeli ve kaşe-imza yapılmalıdır.
 • Majistral reçete terkibine giren krem ve pomad formundaki müstahzarların prospektüs bilgisinde yer alan pozoloji, doz-gün kısıtı gibi hususlar göz önüne alınarak reçete karşılanmalıdır. Örneğin Dermovate kremin prospektüsünde, haftalık maksimum dozun 50 gramı aşmaması gerektiği belirtilmektedir. Bu durumda 10 günlük tedavi dozu için kurumca ödenecek miktar iki kutu ile sınırlıdır.
 • Aile tedavisi olarak yazılan majistral reçeteler kurumca ödenmemektedir.
 • 'Geniş yüzey' ibaresi, majistral reçetelerde aranmamaktadır.
 • Majistral reçeteler, hazırlanma şekline uygun olarak sisteme girilmelidir. Örneğin alkol borik çözeltisi soğukta hazırlanan çözelti, eau borique çözeltisi ise sıcakta hazırlanan çözelti olarak Medula Provizyon Sistemine girilmelidir.
 • Reçetede alkol derecesinin belirtilmediği hallerde, alkol derecesi dahilen ve haricen %96 olarak kabul edilmelidir.
 • Medula'ya sadece gr ve mg birimleri için giriş yapılabildiğinden, majistral reçetede yer alan etken maddeler ml şeklinde olsa dahi birim dönüşümü yapılarak girilmelidir.

 

TİTCK Ek Onayı Alınmadan Kullanılabilecek Endikasyon Dışı İlaç Listesi'nde yer alan ilaçlar sadece listede izin verilen hekim branşının düzenlediği rapora istinaden aynı branştaki hekimler tarafından reçete edilmektedir.

 • Anti-TNF grubu ilaçlar için düzenlenen hasta onay formunun tarihi, sayısı ve geçerlilik süresinin raporda belirtilmesi yeterli olup, reçete ekinde Kuruma gönderilmesine gerek yoktur. İlaç Güvenlik İzlem Formu'na dair reçete ya da raporda herhangi bir bilgilendirmeye gerek olmayıp, sadece İlçe Sağlık Müdürlüğüne teslim edilmesi gerekmektedir.
 • Anti-TNF grubu ilaçlar, "İlaç Güvenlik İzlem Formu" düzenlenmesi şartı olmaksızın, başlangıç raporuyla yazılan ilk reçetesi ile 1 (bir) aylık tedavi dozu, sonraki reçeteleri ile 12 (on iki) haftalık tedavi dozu karşılanabilir.
 • Raporda yazılan başlangıç veya idame dozlarının, prospektüs tanısında yer alan doz ile uyumluluğu kontrol edilmelidir.
 • Reçetede yazılan oral beslenme solüsyonunun isminin, raporun açıklama kısmında tam ismiyle yer alması gerekmektedir. Örneğin plus, plus fibre, fibre 0.1, junior, multifibre gibi ürünlerin müstahzar adı tam olarak belirtilmelidir. Ancak raporda aroma belirtilse dahi, reçetede aynı ürünün farklı aromalı formu verilebilir.
 • Hastanın kalori ihtiyacı hesaplanırken raporda belirtilen günlük kalori miktarı kesinlikle aşılmamalıdır. Hastanın kullandığı birden fazla oral beslenme solüsyonu varsa günlük kalori miktarı hesabına dahil edilmelidir.
 • Periferik ve serebral damar hastalıkları, venöz yetersizlik raporları sadece G46 ve I69 ICD kodlarında muafiyet kapsamındadır. Ek 4D listesinde "periferik arter hastalığı" başlığının altında yer alan diğer ICD kodlarını içeren raporlar "20.00 katılım paylı" olmalıdır.
 • Demans raporları sadece "F00, F02 ve F03" ICD kodlarında muafiyet kapsamındadır. Ek 4D listesinde "demans" başlığının altında yer alan diğer ICD kodlarını içeren raporlar 20.00 katılım paylı olmalıdır.
 • 27 Ekim 2023 Tarihki SUT değişikliği sonrası

  (1) Çocukluk yaş grubunda;
  • a) Malnütrisyon gelişmesi halinde enteral beslenme ürünleri verilir. Malnütrisyon tanımı;
   • 1) 5 yaş altı çocuklar için yaşa göre ağırlık (< -2SD),
   • 2) 5 yaş ve üstü çocuklar için vücut kütle indeksi (VKİ) (< -2SD), olmasıdır. Malnütrisyon gelişmiş hastalarda bu durumların belirtildiği çocuk hastalıkları uzman hekimleri tarafından düzenlenen en fazla 6 ay süreli uzman hekim raporuna dayanılarak başlanır. Bu sürenin sonunda; yukarıda belirtilen malnütrisyon koşullarının devam etmesi durumunda çocuk gastroenteroloji, çocuk nöroloji, çocuk metabolizma, çocuk cerrahisi veya çocuk endokrinoloji ve metabolizma uzman hekimlerince düzenlenen en fazla 6 ay süreli rapora dayanılarak tüm hekimlerce reçete edilmesi halinde Kurumca bedelleri ödenir.
  • b) Yatan hastalarda, doğuştan metabolik hastalığı olanlarda, kanser hastalarında, kistikfibroziste, crohn hastalarında, yanık hastalarında veya orogastrik sonda/nazogastrik sonda/nazoenterik sonda veya gastrostomi/jejunostomi ile beslenen hastalarda yukarıda belirtilen malnütrisyon koşulları aranmaz. Yatan hastalar dışında bu durumların belirtildiği uzman hekimler tarafından düzenlenen 6 ay süreli sağlık kurulu raporuna dayanılarak tüm hekimlerce reçete edilmesi halinde Kurumca bedelleri ödenir.
  • c) Raporlarda, beslenme ürününün adı, günlük kalori ihtiyacı, hastanın vücut ağırlığı, boyu ve yaşa göre ağırlık SD veya VKİ değerlerine göre belirlenen günlük kullanım miktarı açıkça belirtilerek en fazla 30 günlük dozda reçete edilmesi halinde Kurumca bedelleri ödenir.
  (2) Yetişkin hastalarda;
  • a) Malnütrisyon gelişmesi halinde enteral beslenme ürünleri verilir. Malnütrisyon tanımı;
   • 1) Son 6 ayda %5 ten fazla 6 aydan daha uzun sürede ise %10 dan fazla istemsiz kilo kaybı veya VKİ 70 yaş ve üzerinde 22’ nin altında, 70 yaş altında ise 20’ nin altında ve
   • 2) Malnütrisyona neden olan eşlik eden hastalık veya travma ve
   • 3) Besin alımında azalma (1 hafta süreyle enerji ihtiyacının %50’sinden az alım veya 2 hafta süreyle alımda herhangi bir azalma veya besin sindirimini/emilimini bozan herhangi bir gastrointestinal sistem hastalığı) olmasıdır. Diyetetik tedaviler ve/veya obezite cerrahisi sonucu oluşan kilo kayıpları malnütrisyon olarak değerlendirilmez. Bu durumların belirtildiği 3 ay süreli sağlık kurulu raporuna dayanılarak tüm hekimlerce günlük en fazla 1200 kcal dozda reçete edilmesi halinde Kurumca bedelleri ödenir.
  • b) Yatan hastalar, kanser hastaları veya tüpile beslenen hastalarda (orogastrik sonda/nazogastrik sonda/nazoenterik sonda veya gastrostomi/jejunostomi/gastrojejunostomi) yukarıdaki malnütrisyon koşulları aranmaz. Yatan hastalar dışında bu durumların belirtildiği 6 ay süreli sağlık kurulu raporuna dayanılarak tüm hekimlerce reçete edilmesi halinde Kurumca bedeli ödenir.
  • c) Raporlarda, beslenme ürününün adı, günlük kalori ihtiyacı ve buna göre belirlenen günlük kullanım miktarı, hastanın vücut ağırlığı, boyu ve varsa eşlik eden hastalığın ICD-10 kodu açıkça belirtilerek en fazla 30 günlük dozda reçete edilmelidir.
 • Anjiotensin II reseptör blokörlerinin diüretiklerle kombinasyonlarında "monoterapi ile kan basıncı yeterli oranda kontrol altına alınamadı" ifadesi aranmamaktadır.
 • Amlodipin+valsartan
  Amlodipin+kandesertan
  Amlodipin+olmesartan
  Amlodipin+irbesartan
  Amlodipin+telmisartan kombinasyonlarında "monoterapi ile kan basıncı yeterli oranda kontrol altına alınamadı" ifadesi aranmaktadır.

Raporsuz bir reçetede tüm hekimlerce en fazla 2 kutu yazılmaktadır. Ancak tedavinin 6 aydan uzun sürmesi veya aynı reçetede 3 kutu ve üzerinde ilaç bulunması durumunda dermatoloji uzman hekimleri veya branşı ile ilgili endikasyonda kadın hastalıkları ve doğum uzman hekimleri tarafından reçete edilebilmektedir.

Dermatoloji veya kadın hastalıkları ve doğum uzman hekimince düzenlenen 6 ay süreli uzman hekim raporuna istinaden ise tüm hekimlerce reçete edilebilir.

 • Statin tedavisine ara verme durumunda(reçete tarihinden önceki 6 ay) başlangıç kriterini içeren yeni rapor düzenlenmesi gerekmektedir.
 • İdame tedavilerde bitmiş raporlar arasında 6 aydan daha uzun süre bulunmamalıdır.
 • LDL değerinin 70 mg/dl'nin üzerinde olduğu durumda, diabetes mellitus, akut koroner sendrom, geçirilmiş MI, geçirilmiş inme, koroner arter hastalığı, periferik arter hastalığı, abdominal aort anevrizması veya karotid arter hastalıklarına dair raporda açıklama bulunması gerekmektedir..

SGLT2 İNHİBİTÖRLERİ (DAPAGLİFLOZİN, EMPAGLİFLOZİN ) ile birlikte raporsuz reçete edildiğinde "metformin/sülfonilürelerin maksimum tolere edilebilir dozlarında yeterli glisemik kontrol sağlanamadı" ifadesi yer almalıdır.

Demans tanısında psikiyatri, geriatri veya nöroloji uzman hekimlerinden biri tarafından düzenlenen rapora istinaden karşılanır. Ancak demans tanısında G30 ve alt kodlarında (G30.0, G30.1, G30.8, G30.9) endikasyon uyumu arandığı için bu ICD kodlarında ödenmemektedir.

27 Ekim 2023 Tarihli SUT değişikliği sonrası;

 • Hemodiyaliz tedavilerinde reçete edildiklerinde ödenmemektedir. Ancak diyaliz merkezlerinden prospektüs tanıları veya Ek4 D listede antikogülanlar başlığı altında yer alan ICD kodlu tanılarda reçete edildiklerinde Kurumca ödenmektedir.
 • Periferik serebral damar hastalıkları venöz yetersizlik raporları sadece (G46) (I63) (I65-I66) (I67.0) (I69) (I71.2) (I71.4) (I71.6) (I71.9) (I72) (I74) (I79.0) (I82) (I87) ICD-10 kodlarında muaftır.
 • Disritmi raporları sadece (I48) (I49.5) ICD-10 kodlarında muaftır.
 • Koroner Arter Hastalığı raporları sadece (I20.0) (I25.2- I25.5) (Z95.1- Z95.9) ICD-10 kodlarında muaftır.
 • Akut Romatizmal Ateş ve Kapak Hastalıkları raporları sadece (I34.2), (I36.0), (I36.2), (I39), (I05), (I07) ICD-10 kodlarında muaftır.
 • Uzman hekimlerce veya uzman hekim tarafından düzenlenen en fazla 3 ay süreli kullanılacak ilacın dozunu gösteren uzman hekim raporuna dayanılarak tedaviye başlanır ve bu rapora istinaden diğer hekimler tarafından reçete edilebilir. Devam tedavisi için düzenlenecek sağlık kurulu raporları, en fazla 1 yıl süreli olup bu rapora dayanılarak tüm hekimler tarafından reçete edilebilir. Gebelerde ise kadın hastalıkları ve doğum uzman hekimince düzenlenen 9 ay süreli uzman hekim raporuna istinaden tüm hekimlerce reçete edilmesi halinde bedelleri Kurumca karşılanır.
 • Yatan hastalarda veya acil müdahale gerektiren durumlarda acil servislerde rapor aranmaksızın tüm hekimler tarafından reçete edilebilir.
 • Hemodiyaliz tedavilerinde, heparinler tanıya dayalı işlem puanına dahil olduğundan reçete edilse dahi bedeli ödenmez.
 • Farklı etken maddeli düşük molekül ağırlıklı heparinlerle birlikte kullanılması halinde bedelleri Kurumca karşılanmaz.

 

Medula'ya tek doz (1*IU) olarak giriş yapılmalıdır. Hastanın kullandığı başka insülin yoksa iğne ucunun da sisteme girişi günde "1 adet" olarak yapılmalıdır.

 • Tek başına D vitamini içeren preparatlarda KÜB endikasyon bilgisi dikkate alınarak karşılanmalıdır. Buna göre firmalar bazı ürünlerinde KÜB değişikliğine gitmiştir. Yeni düzenlenen KÜB bilgilerine göre;
  • D vitamini ampul formları sadece intramusküler olarak kullanılabilecek, D vitamini ampulleri oral olarak kullanılamayacaktır. D vitamini ampullerin SGK tarafından karşılanması için "Gastrointestinal Emilim Bozukluğu" tanısı aranmaktadır.
 • D vitamini damlalarında KÜB bilgilerine göre;
  • KÜB endikasyonunda "D vitamini eksikliği tedavisinde , idamesinde ve profilaksisinde endikedir" yazan damlalarda "D vitamini eksikliği" tanısı yeterlidir.
  • KÜB endikasyonunda "D vitamini eksikliğinde sadece gastrointestinal emilim bozukluğunda endikedir" yazan ampullerde "Gastrointestinal emilim bozukluğu" tanısı aranmaktadır.
  • Yalnızca ruhsatlı endikasyonlarında reçetelenmesi halinde kurumca ödenmektedir. Sistem üzerinden eşdeğer ilaç seçerken verilen her ürünün prospektüs endikasyonlarının kontrol edilmesi gerekmektedir.
 • Sadece 'atopik dermatit' endikasyonunda raporsuz olarak ödenmektedir. 2 kutuya kadar tüm hekimlerce, 2 kutudan fazla kullanım gereken durumlarda Dermatoloji hekimlerince reçete edilebilir.
 • Dermatoloji uzman hekimlerince düzenlenen 1 yıl süreli rapora istinaden aynı reçetede 10 kutuya kadar tüm hekimlerce, 10 kutunun üzerinde ise sadece dermatoloji uzman hekimlerince reçete edilmesi halinde Kurumca ödenmektedir.
 • "13.01 Psoriasis, Vitiligo" koduyla düzenlenen ilaç kullanım raporları sadece L80 ICD kodlu Vitiligo tanısında ödenmektedir. L40 ICD kodlu Psoriasis tanısında ödenmemektedir.
 • L20 ICD kodunu içeren Atopik Dermatit tanılı ilaç kullanım raporları 20.00 katılım paylı olarak düzenlenmelidir.
 • Elidel ve Tacrolin krem için Medula Eczane ilaç kartında 1 kutunun bitiş süresi 5 gün olmasına rağmen, reçete kaydedildiğinde bitiş süresi sistem tarafından 1 gün olarak hesaplanmaktadır. Bu nedenle söz konusu kremlerin sisteme kaydı yapılırken verilen adet üzerinden bitiş süreleri kontrol edilmelidir.
 • L93.0 Diskoid Lupus Eritematozus ve L21 İnatçı Seboreik Dermatit tanılarında 272 (Sağlık Bakanlığı Ek Onay Alınmadan Kullanılacak Endikasyon Dışı İlaçlar) uyarı kodu seçilmeli, 20.00 katılım paylı olarak sisteme giriş yapılmalıdır.

Sadece alt üriner sistem enfeksiyonu tedavisinde 10 gün içinde kadınlar için en fazla 1 saşe, erkekler için en fazla 2 saşe ödenmektedir.

Alt üriner sistem enfeksiyonunu tanımlayan ICD kodları şunlardır:

 • Erkek Hastalar İçin
 • N30.0, N30.1, N30.02, N30.03,N30.04,N30.8,N30.9,N21.0,N21.1,N21.8,N21.9,N34.0 N34.1, N34.2
 • Kadın Hastalar İçin
 • N30.0, N30.1, N30.02, N30.03,N30.04,N30.8,N30.9,N21.0,N21.1,N21.8,N21.9,N34.0 N34.1, N34.2,023.1,023.2
 • 250mg Ursodeoksikolik asit etkin maddeli ilaçlar "Alkalen Reflu Gastrit" teşhisinde Kurumca ödenmemektedir.
 • 06.07 rapor kodlu Kronik Karaciğer Hastalıklarından sadece K74.3 Primer Biliyer Siroz tanısında ödenmektedir.
 • Medula'da yer alan;
  • 06.03 Hepatit D Gastro
  • 06.04 Otoimmun Hepatit Gastro
  • 14.03 Hepatit D Enfeksiyon
  • 06.01 Hepatit B Gastro
  • 06.02 Hepatit C Gastro
  • 14.01 Hepatit B Enfeksiyon
  • 14.02 Hepatit C Enfeksiyon kodlarıyla düzenlenmiş raporlar 223 (Sağlık Bakanlığı'ndan endikasyon dışı ilaç kullanım onayı alan hekimin branşına göre düzenlenen reçete/rapor) reçete uyarı kodu seçilerek endikasyon dışı kullanım izniyle Kurumca ödenmektedir.
 • Prospektüste bulunan diğer tanılarda 20.00 rapor koduyla katılım payından muaf olmayacak şekilde ödenmektedir.
 • 04.04.1 ( Tıkayıcı Periferik arter hastalığı veya iskemik inmede klopidogrel kullanımı) rapor koduyla düzenlenmiş ise;
 • Rapordaki tanı (Örn: I63 Serebral Enfarktüs, G46 Serebrovasküler hastalıklarda beynin vasküler sendromları ) kontrol edilmelidir. İskemik inmenin doğrudan bir ICD kodu olmadığı için iskemik inme tanısı içinde değerlendirilen hastalıklarda rapor açıklamasında iskemik inme ibaresi yer almalıdır.
 • Aynı şekilde tıkayıcı periferik arter hastalığını birebir karşılayan bir ICD kodu olmadığı için rapor açıklamalarına "tıkayıcı periferik arter hastalığı" ibaresi bulunmalıdır.
 • 04.02.1 ( Koroner arter hastalığında klopidogrel kullanımı) rapor koduyla düzenlenmiş raporların açıklamalarında anjio/bypass yapıldığı bilgisi yer almalıdır. Anjio tarihi aranmamaktadır.

 

Kronik idiyopatik ürtiker tanısı ile ilaç kullanan hastanın her 6. dozdan sonra yenilenecek raporlarının birbiriyle arasında en az 1 günlük süre olmalıdır. Aynı zamanda ilaç alım tarihleri (reçete işlem tarihleri) arasında da en az 1 günlük süre bulunmalıdır. 15 gün önceden hastaya ilaç verilmemelidir.

 • Gabapentin etken maddeli ilaçlar raporsuz ödenmemektedir.
  • Epilepsi tanılı raporlar, en az 1 nöroloji uzman hekimi tarafından düzenlenmeli ve yine nöroloji uzmanlarınca reçete edilmelidir. Maksimum rapor süresi 1 yıldır.
  • Nöropatik ağrı tanılı raporlar, nöroloji , Beyin Cerrahi , fiziksel tıp ve rehabilitasyon, algoloji , deri ve zührevi hastalıklar, romatoloji, ortopedi ve travmatoloji, geriatri veya endokrinoloji ve metabolizma uzman hekimlerinden en az biri tarafından düzenlenmeli ve yine bu hekimlerden biri tarafından reçete edilmelidir.
 • M79.2 Nöralji ve Nörit, G50.0 Trigeminal Nevralji ve M14.6 Nöropatik Artropati tanıları "nöropatik ağrı" olarak kabul edilmemektedir.
 • Nöropatik ağrı için (G53.0), (G52.1), (G56-G63) ICD kodlu tanılar kabul edilmektedir.
 • Medula sisteminde Nöropatik Ağrı tanısı için;
  • 20.00 EK-4/D Listesinde yer almayan hastalıklar
  • G52.1, G53.0, G56, G56.1, G56.2, G56.3, G56.4, G56.8, G56.9, G57, G57.0, G57.1, G57.2, G57.3, G57.4, G57.5, G57.6, G57.8, G57.9, G58, G58.0, G58.7, G58.8, G59.0, G59.8, G60, G60.0, G60.1, G60.2, G60.3, G60.8, G60.9, G61, G61.0, G61.1, G61.8, G61.9, G62, G62.0, G62.1, G62.2, G62.8, G62.9, G63, G63.0, G63.1, G63.2, G63.3, G63.4, G63.5, G63.6, G63.8, G56.0, G58.9, G59
  • 10.12.1 -> Diabetik noropati (G63.2*)(G59.0*)
  • Rapor süresi 1 yıldır. Reçete kaydı sırasında herhangi bir uyarı kodu aranmamaktadır.
  • 10.05 - Demiyelinizan Hastaliklar (Lokodistrofi, Multipl Skleroz v.b)( G35)( G37) 10.06 - Subakut Sklerozan Panansafalit (SSPE) Hastaligi(A81.1) tanılarında Nöroloji uzman hekiminin yer aldığı sağlık kurulu raporu düzenlenmeli ve yine bu hekimlerden biri tarafından reçete edilmelidir.
 • G44.2 Gerilim Tipi Baş Ağrısı, G43 Migren ve Nöropatik Ağrı (nöropatik ağrıya sebep olan hastalık nedeni belirtilmeli) tanılarında nöroloji uzman hekimleri tarafından düzenlenen raporlar, 272 reçete uyarı kodu seçilerek 20.00 katılım paylı olarak nöroloji uzmanı tarafından yazılan reçete ile sisteme girilmelidir.
  Gerilim tipi baş ağrısı (G44.2) ve migren tanılarında (G43.0, G43.1, G43.2, G43.3, G43.8, G43.9, G43.1.1, G43.1.2, G43.1.3, G43.1.4, G43.1.5, G43.1.6, G43.1.7, G43.8.1, G43.8.2) nöroloji uzmanı tarafından yazılan reçete ve 272 reçete uyarı kodu seçilerek raporsuz olarak da karşılanabilmektedir.
 • Diyabetik Periferal Nöropatik Ağrı (G63.2 ve G59.0) tanılı raporlar, nöroloji (3. basamak sağlık tesislerindeki) ve endokrin metabolizma uzman hekimlerince düzenlenmeli ve 254 reçete uyarı kodu seçilerek 10.12.1 Diyabetik Nöropati rapor koduyla sisteme girilmelidir. Ancak bu ICD kodları "periferal" ibaresini kapsamadığı için raporun açıklamalar kısmında mutlaka "diyabetik periferal nöropatik ağrı" belirtilmelidir.
 • Kronik kas iskelet ağrısı/fibromiyalji tanılı raporlar, romatoloji, ortopedi, fiziksel tıp rehabilitasyon ve algoloji uzman hekimlerince düzenlenmeli, 274 reçete uyarı kodu seçilerek 20.00 katılım paylı olarak sisteme girilmelidir.
 • Antidepresan olarak kullanımında;
  Duloksetin Hidroklorür 60mg ve 30mg (90mg'a kadar olan kullanımda)
  Raporlu: Psikiyatri, nöroloji, geriatri uzman hekimlerinden biri tarafından düzenlenen uzman hekim raporuna istinaden 6 aya kadar tüm hekimlerce reçete edilmelidir. 6 aydan uzun süre tedavi gereken durumlarda ise psikiyatri hekimince düzenlenen uzman hekim raporuna istinaden tüm hekimlerce reçete edilmelidir. 416 reçete uyarı kodu seçilerek sisteme giriş yapılmalıdır.
  Raporsuz: Psikiyatri, nöroloji, geriatri uzman hekimlerinden biri tarafından 6 aya kadar reçete edilmeli, 6 aydan uzun tedavi gereken durumlarda ise psikiyatri hekimlerince reçete edilmelidir. 416 reçete uyarı kodu seçilerek sisteme giriş yapılmalıdır.
  Duloksetin Hidroklorür 30mg (90mg kullanımında)
  Raporlu: Psikiyatri, nöroloji, geriatri uzman hekimlerinden biri tarafından düzenlenen uzman hekim raporuna istinaden 6 aya kadar tüm hekimlerce reçete edilmelidir. 6 aydan uzun süre tedavi gereken durumlarda ise psikiyatri hekimince düzenlenen uzman hekim raporuna istinaden tüm hekimlerce reçete edilmelidir. 318 reçete uyarı kodu seçilerek sisteme giriş yapılmalıdır.
  Raporsuz: Psikiyatri, nöroloji, geriatri uzman hekimlerinden biri tarafından 6 aya kadar reçete edilmeli, 6 aydan uzun tedavi gereken durumlarda ise psikiyatri hekimlerince reçete edilmelidir. 318 reçete uyarı kodu seçilerek sisteme giriş yapılmalıdır.

Medula Provizyon Sistemi’ne hasta TC kimlik numarası girildikten sonra “ilaç” butonu tıklanmalı, ardından “göz ilaçları” butonuna tıklanarak hastanın ilaç geçmişi kontrol edilmelidir. Rapor kontrolü yapılırken, tedaviye hangi göz ile başlanmış ise aynı göz ile devam edildiği bilgisi mutlaka kontrol edilmelidir. Örneğin: Tedaviye sağ gözle başladıysa idame raporlarının kontrolü de sağ göz olarak yapılmalıdır.

28 Ocak 2019 Sonrası tedaviye başlayan hastalarda;

Yaş tip yaşa bağlı makula dejenerasyonu tedavisinde, Patolojik Miyopiye (PM) bağlı Koroidal Neovaskülarizasyondan (KNV) kaynaklanan görme bozukluğunun tedavisinde, Diyabetik Maküler Ödem (DMÖ)’den kaynaklanan görme bozukluğu tedavisinde

Bevacizumab etkin maddeli ilaç ile tedaviye başlanmalıdır. En az 3 ay süreyle 4-6 haftada bir ardışık 3 doz bevacizumab kullanılarak yükleme doz tamamlanmalıdır.** Yükleme dozlarının tamamlanması esastır. Her uygulama için göz hastalıkları uzman hekimince 1 ay süreli rapor düzenlemelidir. 

**(Sadece patolojik miyopiye bağlı Koroidal Neovaskülarizasyondan (KNV) kaynaklanan görme bozukluğunun tedavisinde bevacizumab yükleme dozu uygulaması şartı aranmaz.)

Tedavinin etkinliğine yönelik değerlendirme kriterleri, yükleme dozları uygulanmasında ilk muayene değerlendirme kriterleriyle mukayese edilerek raporda belirtilecektir.

Raporlarda hasta anamnezi, görme keskinliği, FFA (kontrendikasyonu yoksa), lezyona ait renkli resim ve OKT bulguları yer almalıdır.

Tedaviye Cevapsızlık / Yetersiz Cevap Alınması;

 • Başlangıç tedavisine görme keskinliğinde azalma olması
 • Bir sıra 5 harf kayıp olması
 • OKT’de fovea kalınlığının 50 mikron azalmanın olmaması

 kriterlerinin en az bir tanesinin raporda belirtilmesi gerekmektedir.

Bevacizumab tedavisine yetersiz cevap alınması durumunda tedaviye deksametazon intravitreal implant, ranibizumab, aflibersept etkin maddeli ilaçlarla devam edilebilir.

Ranibizumab veya aflibersept etkin maddeli ilaçlar için hekim tarafından gerekli görülmesi ve sağlık kurulu raporunda belirtilmesi halinde yükleme dozları tamamlanmaksızın da idame tedavilere geçilebilecektir. (Bu ilaçların yükleme dozunun tamamlanması şartı bulunmaksızın tedaviye devam edilebilir.)

İdame tedavilerde tedavinin etkinliğine yönelik değerlendirme kriterleri bir önceki muayenede tespit edilen değerlendirme kriterleriyle mukayese edilerek raporda belirtilecektir. (Bir önceki uygulamaya göre tedaviye yanıt kriterleri raporda belirtilmelidir.)

Ancak ranibizumab veya aflibersept etkin maddeli ilaçlar arasında ilaç değişimi gereken hallerde tedaviye bevacizumab etkin maddeli ilaç ile yükleme dozu tamamlanması ve tedaviye yetersiz cevap alınması suretiyle tedaviye devam edilmektedir.

Retina ven tıkanıklığı ve santral retinal ven tıkanıklığında ilaça (Bevacizumab tedavisinden yanıt alınamaması durumu uygulama tarihinden 4 veya 12 hafta sonra OCT görüntüsünün eklenerek dokümante edilmesi zorunludur.); kullanım ilkeleri

(1) Bevacizumab etkin maddeli ilaç ile tedaviye başlanmalıdır. Bevacizumab kullanımının kontrendike olduğu durumlarda** 1 defaya mahsus olmak üzere deksametazon intravitreal implant etkin maddeli ilaç kullanılması ve sonunda bevacizumab etkin maddeli ilaç kullanılması halinde bedelleri Kurumca karşılanır. Bevacizumab yükleme dozlarının tamamlanması esastır.

(2) Bevacizumab etkin maddeli ilaçla tedaviye cevapsızlık/yetersiz cevap alınması durumunda; 1 yıl içinde 4 dozu geçmemek şartıyla deksametazon intravitreal implant etkin maddeli ilaç uygulanarak tedaviye devam edilecektir. Deksametazon intravitreal implant etkin maddeli ilaçla tedaviye cevapsızlık/yetersiz cevap alınması durumunda veya glokomun eşlik ettiği hastalarda ranibizumab veya aflibersept etkin maddeli ilaçların gerekli görüldüğü hallerde tedavilerin 4.2.33 üncü madde hükümleri çerçevesinde sağlanması gerekmektedir.

Deksametazon intravitreal implant etkin maddeli ilacın, anti-VEGF ilaçların uygulamasını takiben en erken 1 ay sonra kullanılmak kaydıyla yılda en fazla 4 defa kullanılması halinde bedelleri Kurumca karşılanır. Aynı göze ardışık uygulanacak deksametazon intravitreal implant etkin maddeli ilaç için iki uygulama arasındaki süre en az 3 ay olmalıdır. İki doz arasındaki süre tedaviyi yürüten hekim tarafından belirlenir.

** Kontrendike olduğu durumlar; son 3 ay içinde geçirilmiş miyokard enfarktüsü veya serebrovasküler olay ve benzeri vasküler patolojilerdir. Kontrendikasyon oluşturan gerekçe hekim tarafından sağlık kurulu raporunda mutlaka belirtilir.

28 Ocak 2019 Öncesinde Tedaviye Başlayan Hastalarda;

Bu tarih itibariyle kullanılan etkin maddeli ilaçla tedaviye devam edilir. 1 ay süreli, 3 göz hastalıkları uzmanı tarafından 3. Basamak sağlık kurulu raporu düzenlenmelidir. Raporlarda hasta anamnezi, görme keskinliği, FFA (kontrendikasyonu yoksa), lezyona ait renkli resim ve OKT bulguları yer almalıdır.

 Tedaviye Cevabın Yeterli Olduğunun Belirlenmesi:

 • Başlangıç tedavisine göre görme keskinliğinde azalma olmaması veya en az bir sıra (5 harf) kazanç olması,
 • OKT’de merkezi fovea kalınlığında 250 mikron altında olması, 

 şartlarından en az bir tanesinin raporda belirtilmesi gerekmektedir.

İdame tedavilerde, tedavinin etkinliğine yönelik değerlendirme kriterleri bir önceki muayenede tespit edilen değerlendirme kriterleriyle mukayese edilerek raporda belirtilecektir. (Bir önceki uygulamaya göre tedaviye yanıt kriterleri raporda belirtilmelidir.)

İdame tedavilerde, OKT bulgularına göre tedavi görmekte olan hastaların hâlihazırdaki OKT’ de merkezi fovea kalınlığının 250 mikron ve üzerinde olması durumunda tedaviyi yürüten hekim tarafından “hastanın tedaviye yanıt verdiğinin” raporda belirtilmesi kaydıyla mevcut anti-VEGF ilaç ile tedaviye devam edilmesi mümkündür.

28/1/2019 tarihinden önce ranibizumab veya aflibercept etkin maddeli ilaç ile tedavisi başlamış ve cevap alınarak halen devam tedavisi uygulanan hastalarda, hastalığın yeniden aktivasyonu nedeniyle tekrar ilaç gereksinimi durumunda daha önceki ilaç dozu, ilaç tedavi aralıkları, ilaç değişimleri ile yükleme dozunun tamamlanıp tamamlanmadığı hususları dikkate alınmaksızın 28 Ocak 2019 tarihi itibarı ile kullanılmakta olan ranibizumab veya aflibercept etkin maddeli ilaçla, deksametazon intravitreal implant uygulanmış ve cevap alınmış hastalarda da bu etkin maddeli ilaç ile tedaviye devam edilmesi mümkündür.

Anti-VEGF ajanlar (bevacizumab/ranibizumab/aflibercept) ile yükleme dozu tamamlandıktan sonraki devam tedavisi esnasında “tedavi et ve uzat / tedavi et ve aralığı aç” uygulaması kapsamında, rapor içeriğinde bu husus belirtilmek kaydıyla, tekrar ilaç gereksinimi durumunda son kullanılan ilacın bir önceki uygulanma tarihine bakılmaksızın en son uygulanan etkin maddeli ilaç ile tedaviye devam edilebilecektir. İdame tedavilerde, tedavinin etkinliğine yönelik değerlendirme kriterleri bir önceki muayenede tespit edilen değerlendirme kriterleriyle mukayese edilerek raporda belirtilecektir.

** Yaş tip yaşa bağlı makula dejenerasyonu tedavisinde, Patolojik Miyopiye (PM) bağlı Koroidal Neovaskülarizasyondan (KNV) kaynaklanan görme bozukluğunun tedavisinde

Bevacizumab kullanımının kontrendike olduğu durumlarda hekim tarafından gerekli görüldüğü takdirde 3 ay süre ile verteporfin etkin maddeli ilaç ve bu sürenin sonunda bevacizumab etkin maddeli ilaç kullanılması halinde bedelleri Kurumca karşılanır.

Deksametazon intravitreal implant etkin maddeli ilaç ile tedaviye yanıt alınan durumlarda anti-VEGF ilaçlar kullanılırken veya kullanılmaksızın tedaviye devam edilmesi mümkündür. Üç doz yükleme dozu şeklinde uygulanan başlangıç bevacizumab uygulaması sonrası deksametazon implant yapılan hastanın üç ay sonraki kontrolünde hekim uygun gördüğü taktirde aynı etkin maddeyle (deksametazon implant) tedaviye devam edilebilir veya tekrar yükleme dozu zorunluluğu gerekmeksizin idame tedavi olarak bevacizumab veya ranibizumab veya aflibersept tedavisine geçilebilir. Yeniden deksametazon implant uygulaması gerektiği takdirde bu maddede belirtilen etkin maddelerden idame tedavi olarak seçilen etkin maddeyle tedaviye devam edilecektir. İlaç değişim durumlarında 4.2.33 üncü maddede belirtilen genel hükümler geçerlidir.

Retinal ven tıkanıklığı tanılı glokomun eşlik ettiği hastalarda bevacizumab ile yükleme dozu sonrası yetersiz cevap alınması durumunda, durumun sağlık raporunda belirtilmesi kaydı ile deksametazon intravitreal implant etkin maddeli ilaç kullanılmaksızın ranibizumab veya aflibercept ile tedaviye devam edilebilir.

Yaş tip yaşa bağlı makula dejenerasyonu, Diyabetik Maküler Ödem (DMÖ), Retina ven tıkanıklığı ve santral retinal ven tıkanıklığı tedavisinde;

Bevacizumab etkin maddeli ilaçla tedaviye cevapsızlık/yetersiz cevap alınması durumunda (Bevacizumab tedavisinden yanıt alınamaması durumu uygulama tarihinden 4 veya 12 hafta sonra OCT görüntüsünün eklenerek dokümante edilmesi zorunludur.)

Patolojik Miyopiye (PM) bağlı Koroidal Neovaskülarizasyondan (KNV) kaynaklanan görme bozukluğunun tedavisinde;

Bevacizumab etkin maddeli ilaçla tedaviye cevapsızlık/yetersiz cevap alınması durumunda (Bevacizumab tedavisinden yanıt alınamaması durumu uygulama tarihinden 4 veya 6 hafta sonra OCT görüntüsünün eklenerek dokümante edilmesi zorunludur.)

 1. Medikal Malzeme Reçetesi karşılanırken dikkat edilmesi gereken genel kurallar nelerdir?
  • SGK'ya gönderilen tüm icmal, fatura listesi, taahhütname listesi ve her türlü belgede eczacı imza ve kaşesinin mutlaka bulunması gerekmektedir.
  • Raporların sisteme girilmesinde 6 ay, 1 yıl gibi kullanım periyodu isteyen malzemeler "Rapor Takipli" olarak girilmelidir.
  • Raporların sisteme girilmesinde sağ diz, sol bilek gibi kullanım yeri isteyen malzemeler "Miat Takipli" olarak girilmelidir.
  • Reçetede ve reçete arkasında bulunması gereken bilgiler eksiksiz olmalıdır.
  • Bayilik istenen ürünlerde bayilik tarihi, reçete tarihi ve/veya başvuru tarihi ile uyumlu olmalıdır. Bayilik tarihi teslim tarihinden önce olmalıdır.
  • Garanti belgesi olan tüm malzeme ve cihazların bir adet garanti belgesi fotokopisi çekilerek, eczane kaşe ve imzası yapılarak reçete ekinde Kuruma gönderilmesi gerekmektedir.
 2. Reçetede bulunması gereken bilgiler nelerdir?
  • Reçeteyi düzenleyen sağlık hizmeti sunucusunun adı ve/veya medula tesis kodu
  • Hasta adı soyadı, T.C. kimlik numarası
  • Reçete tanzim tarihi
  • Teşhis ve/veya icd-10 kodu
  • Medula takip numarası veya protokol numarası
  • Hekimin kaşesi ve ıslak imzası (*e-reçetelerde aranmaz)
  • 1.10.2021 tarihinden itibaren sadece e-imza ile e- reçete düzenlenecek olup, bu tarih ve sonrasında düzenlenmiş manuel reçeteler işleme alınmayacaktır. Medula Sisteminin ve/veya sağlık hizmet sunucusuna ait sistemin çalışmaması nedeniyle e-reçetenin düzenlenememesi halinde, reçete manuel olarak düzenlenebilecek olup’ ’Sistemlerin çalışmaması nedeniyle e-reçete düzenlenememiştir’ ’ibaresi kaşe ya da el yazısı şeklinde belirtilerek, reçeteyi düzenleyen hekim tarafından da onaylanması gerekmektedir.
  • Malzeme adı, taraf bilgisi olan malzemelerde, vücudun hangi tarafında (sağ/sol) kullanıldığı bilgisi
  • Malzemenin adedi
 3. Reçete arkasında bulunması gereken bilgiler nelerdir?
  • Taraf bilgisi olan malzemelerde vücudun hangi tarafında kullanıldığına dair bilgi
  • Malzemenin SUT eki listesinde yer alan kodu
  • Malzemeleri alan kişinin adı, soyadı ve T.C. kimlik numarası
  • Malzemelerin kupürü
  • Varsa malzemenin etiket/barkod bilgileri
  • Müracaat ve teslim tarihi
  • Telefon numarası ve/veya adresi
  • Teslim aldığına ilişkin ibare ve imza
  • Eczacı kaşe ve imzası
 4. Reçete ekinde bulunması gereken belgeler nelerdir?
  • Reçete çıktısı
  • Verilen ürün sayısı kadar barkot aslı
  • ÜTS belgesi
  • Miat takipli malzemeler için hasta taahhütnamesi
  • Kağıt raporlarda aslı gibidir onaylı rapor fotokopisi
  • Sterilizayon nedeniyle barkot verilemeyen Aspirasyon Katateri ve Steril İdrar Torbası gibi steril ürünlerde "Sterilizasyon nedeniyle barkot kesilememiştir" ibaresi reçete arkasına yazılmalıdır.
  AYRICA;
  • Bayilikle verilen bir malzeme ise bayilik belgesinin ÜTS DEN ALINAN ECZANENİN BAYİLİK NUMARASI İLE ALINMIŞ ÜRÜN BARKOTUNUN VE TESLİM TARİHİNİ İÇEREN ÜTS ÇIKTISI
  • Garanti belgesi olan bir malzeme ise eczane tarafından imzalanıp kaşelenmiş garanti belgesi fotokopisinin
  • İş kazası ve meslek hastalıkları ile ilgili reçetelerde; iş kazası ve meslek hastalığı bildirim formunun,
  • Trafik kazaları ile ilgili reçetelerde; SUT ve konu ile ilgili diğer Kurum mevzuatında yer alan belgelerin,
  • Engelli sağlık kurulu raporu varsa, reçeteyi yazan hekim ve/veya hastane başhekimi tarafından raporun onaylı fotokopisinin, reçete ekinde bulunması gerekmektedir.
 5. Hasta işlem formları ne yapılacak?

  Hasta işlem formları reçete kaydından sonra birisi hastaya verilecektir. Diğer nüshası ise teslim alan kişi tarafından imzalatılarak, denetim evrakı olarak eczanede bulundurulmalıdır.
   
 6. Tıbbi Malzeme reçetelerinde KDV nedir?

  Malzemelere ait KDV oranları malzemenin cinsine göre ya %8 ya da %18'dir. Verilen malzemeye göre KDV oranına dikkat edilerek uygun KDV oranı girilmelidir.
   
 7. Tıbbi Malzemelerin faturalandırılmasında nelere dikkat etmek gereklidir?

  Tıbbi malzeme faturaları aynı ayın sonunda veya takip eden ayın 7'sine kadar kesilmelidir.
  Adli Vaka, İş Kazası, Trafik Kazası, Yurtdışı Sigortalılar ve Yupass Numaralı reçetelerin faturaları ayrı kesilmelidir.
  Faturası kesilen reçete ve ekli belgeler bekletilerek birkaç aylık toplu olarak Kurum'a teslim edilebilir.
   
 8. Hatalı yapılan Dönem sonlandırmayı iptal etmek için ne yapılmalıdır?

  Dönem sonlandırma iptali sistem üzerinden eczane tarafından yapılabilmektedir. Bu işlem için SGK'yı aramaya gerek yoktur.
   
 9. Hatalı sonlandırılmış faturalandırma işlemini iptal etmek için ne yapılmalıdır?

  Sonlandırılmış fatura iptali sistem üzerinden eczane tarafından yapılabilmektedir. Bu işlem için SGK'yı aramaya gerek yoktur.
   
 10. Periton Diyaliz Solüsyonlarına ait reçetelerde nelere dikkat etmek gerekir?
  • Periton Diyaliz Solüsyonu Malzeme (minikapak, drenaj torbası, homechoice set, adaptörler) reçetelerinde Raporlar manuel olarak 3 uzman hekimli sağlık kurulu raporu ile verilir.
  • Sağlık Kurulu Raporlarında mutlaka başhekimlik onayı olmalıdır.
  • Sürekli kullanım gerektiren malzemeler arasındadır; reçete ekine aslı gibidir onaylı raporu konulmalıdır.
  • Malzeme adedi kadar barkot ve ÜTS belgeleri reçete ekinde olmalıdır.
  • Reçete kaydedilmeden önce, rapor sorgu ekranından raporun kayıtlı olup olmadığı kontrol edilmelidir. Kayıtlı değilse rapor giriş ekranından malzeme SUT kodları tek tek girilerek rapor sisteme işlenmelidir.
 11. Periton Diyaliz Solüsyonlarına ait SUT kodları nelerdir?

  A10050 Bağlantı Adaptörü, Periton diyaliz kateteri için, plastik
  A10051 Bağlantı Adaptörü, Periton diyaliz kateteri için, titanyum
  A10052 SET, Ara bağlantı Periton diyaliz kateteri için
  A10053 Periton diyaliz minikapak
  A10054 Drenaj seti
  A10055 Homechoice aletli PD seti (4 UÇLU Luerloc)
  A10055 Homechoice aletli PD seti (8 UÇLU Luerloc)
  A10056 Homechoice düşük resirkülasyon hacimli APD Seti (APD Set R5c8303)
  A10057 Sleep-safe Set plus
  A10058 PD-Night vario plus system white pin (Pronge tubing set)
  A10059 Sleep-safe Set paet
   
 12. Medikal Ortez raporları sisteme nasıl işlenir?
  • Miat takipli rapor seçilmelidir.
  • Sağ veya sol uzuv için kullanılan Medikal Ortezlerde rapor kaydı yapılırken; raporda hangi taraf belirtilmiş ise o tarafın seçilmesi gerekmektedir. Raporda çift taraflı olarak belirtilmişse; malzeme kısmına sağ ve sol uzuv ayrı ayrı eklenmelidir.
  • Barkot asılları ve ÜTS çıktıları reçete ekinde olmalıdır.
  • Hasta taahütnamesi reçete ekinde bulunmalıdır.
 13. Medikal malzeme raporunda raporun bitiş tarihi belirtilmemiş ise giriş nasıl yapılmalıdır?

  Özel bir şart yok ise raporlar 2 yıl kabul edilecektir.
   
 14. Reçete ya da rapor sisteme girilirken hata yapılmışsa ne yapılmalıdır?

  Sehven yapılan hatanın eczanede fark edilmesinden sonra rapor ya da reçete düzeltilememektedir. Hatalı girilen reçete ya da rapor silinip tekrar girilmektedir. Bu durum ise malzeme alınış tarihini ya da reçete işlem tarihini etkilemektedir. Bu nedenle eğer mümkünse medikal reçeteler günlük olarak kontrol edilmelidir.
   
 15. Mesul müdür değişikliği, eczane devri ya da nakillerinde SGK'ya bilgi vermeye gerek var mıdır?

  Eczane nakli, devri ve mesul müdür değişikliklerinde 1 hafta içerisinde bu değişikliğe ilişkin bildirim kuruma yapılmalıdır.
   
 16. Bir defaya mahsus verilen tıbbi malzemeleri ne zamana kadar fatura edebiliriz?

  Sadece bir defaya mahsus verilecek tıbbi malzemelerin düzenlenmiş sağlık raporları ile fatura tarihi arasında en fazla 2 ay olmalıdır.
  Ancak temin edilen tıbbi malzemenin ısmarlama ürün olması halinde sağlık raporu ile fatura tarihi arasındaki süre en fazla 4 ay olabilir.
   
 17. Sürekli kullanılan tıbbi malzemeler, süre bitiminden önce verilebilir mi?

  Sürekli kullanılan tıbbi malzemeler, kurum kayıtlarında yer alan malzeme bitim tarihinden 15 gün öncesine kadar reçete edildiklerinde, karşılanabilir.
   
 18. Medikal malzeme temini sırasında Kurumdan ayrıca onay alınması gereken kişiler kimlerdir?
  • Müstehaklık kodu 60 olan kişiler
  • Prim ödemeyen hak sahipleri (g,c-1,c-3,c-9 vb.)
  • Yabancı ülkelerle yapılan sosyal güvenlik sözleşmesi kapsamında Kurum Sağlık hizmetlerinden yararlandırılan kişiler
  • Yurtdışı Provizyon Aktivasyon ve Sağlık Sistemi (YUPASS) numarası ile hasta takip numarası/provizyon alınan kişiler için, reçetelenmiş Tıbbi Malzemelerin karşılanması için Kurumun ilgili biriminden onay alınacaktır.
 19. Medikal malzeme temininde sevk kağıdı istenilen kişiler kimlerdir?
  • Müstehaklık kodu 60 olan kişiler
  • Prim ödemeyen hak sahipleri (Kurumla götürü bedel sözleşmesi yapan SHS'ler hariç) için SUT hükümleri geçerli olup, sevk zincirine uyulması ve reçetelerine sevk belgelerinin de eklenmesi gerekmektedir.
 20. Nebülizatör (SUT Kodu: DO1008) temininde nelere dikkat edilmelidir?
  • Rapor miat takipli olarak girilmelidir.
  • ÜTS bayilik belgesinin reçete arkasına eklenmesi gerekmektedir.
  • Ürünün barkodunun kesilerek reçete arkasına eklenmesi gerekmektedir.
  • Garanti belgesinin kaşe-imza ile hastaya teslim edilmesi ve garanti belgesinin bir nüshasının da reçete arkasına eklenmesi gerekmektedir.
  • Hasta taahütnamesinin reçete ekine eklenmesi gerekmektedir.
  • Kan gazı sonucu veya solunum fonksiyon test sonuçları raporda belirtilmeli veya sonuçlar reçete ekine eklenmelidir.

  Raporda dikkat edilmesi gereken noktalar:

  • Erişkin hasta için; Göğüs hastalıkları veya alerji hastalıkları uzmanlarından en az birinin yer aldığı sağlık kurulu tarafından düzenlenen rapor gerekmektedir.
  • Çocuk hasta için; Çocuk allerji hastalıkları uzmanı veya çocuk göğüs hastalıkları uzmanı, bu uzmanların bulunmadığı sağlık kurumlarında çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanlarından en az birinin yer aldığı sağlık kurulu tarafından düzenlenmesi gerekmektedir.
  • Sağlık kurulu raporu ekinde solunum fonksiyon testi (SFT) veya arteryal kan gazı sonuçlarını gösterir belge olmalıdır.
  • Raporda inhaler preparatların ve inhaler preperatların kullanılmasına yardımcı aletleri (arechamber, spacer v.b.) kullanamadığı belirtilmelidir.
  • Kompresor tipi nebülizatörlerin bedelleri kurumca karşılanır. Ancak ultrasonik nebulizerlerin bedelleri kurumca karşılanmaz.
  • Erişkin hastalarda;
   • Stabil kronik akciğer hastalığı olanlarda; FEV1 <=40 ise AKG değerlerine bakılmaksızın, FEV1 >= 40 ise; AKG'da PaO2<=55 mm-Hg veya Sao2 <= 88 olması,
   • Persistan astımlı hastalarda,FEV1 veya PEFR <= % 60 veya FEV1 veya PEFR % 60-80 arasında olup günlük PEFR veya FEV1 değişkenliği % 30'un üzerinde,
   • Bronşiektazi tanısı ile birlikte kalıcı hava yolu obstrüksiyonu olan hastalarda; stabil dönemde FEV1 <=40 olduğu sağlık kurulu raporunda belirtilmesi ve dayanağı rapor ekinde yer alması koşuluyla nebülizatör cihazı bedelleri kurumca karşılanır.
  • Çocuk hastalarda;
   • Persistan astımlılarda; FEV1 veya PEFR <=%60 olan veya FEV1 veya PEFR % 60-80 arasında olup günlük PEFR veya FEV1 değişkenliği % 30'un üzerinde olması veya
   • 14 yaşın üstündeki hastalarda; FEV1 veya PEFR <= 40 olması veya
   • 6 yaşın altındaki hastalar ve 6 yaşın üstünde olup ek sorunu örneğin nörolojik bir sorun nedeniyle solunum fonksiyon testi yapılamayan hastalarda bu durumun sağlık kurulu raporunda belirtilmesi koşuluyla nebülizatör cihazı bedelleri kurumca karşılanır.
   • Astımlı çocuklarda sadece ağır veya çok ağır (hayatı tehdit eden) astım krizlerinde kan gazı değişkenliği olabilir. Astım krizinde olmayan persistan ağır astımı olan çocuklarda arteryal kan gazı sonuçları, ister 6 yaş altı isterse 6 yaş üstü olsun nebülizer cihaz endikasyonu aranmaz.
   • Solunum fonksiyon testi yapamayan ve kronik akciğer hastası tanısı konmuş olan çocuklarda, bronkopulmoner displazi veya bronşiolitis obliterans tanılı hastalarda, interkostal adaleleri çalışmayan veya mental retarde ( IQ <=40) olan nörolojik sorunlu hastalarda Pa O2 <= 55 mm-Hg veya Sao2 <= 88 olması halinde bu durumun sağlık kurulu raporunda belirtilmesi halinde nebülizatör bedeli kurumca karşılanır.

   

 21. Tıbbi malzemelerde hangi raporları uzatılmış raporlar olarak kabul edebiliriz?

  01 Mart 2020 tarihinde ve sonrasında bitecek raporlar uzatılmaktadır.
  (23 Haziran 2023 tarihli Sosyal Güvenlik Kurumu duyurusu)
   
 22. Medikal reçetelerde kesintiye itiraz edilebilir mi?

  Kurum bilgi işlem sisteminde incelendi ibaresi çıkmasından veya kesinti tebliği yapıldıktan sonra 5 iş günü içinde kesintiye itiraz edilebilir.
  İtiraz dilekçesinde itirazın gerekçesi net olarak belirtilmelidir. Gerekçelendirilmemiş itirazlar kurum tarafından kabul edilmemektedir.
   
 23. Kesintiye itiraz nasıl yapılmalıdır?

  Kurum bilgi işlem sistemi üzerinden itiraz edildikten sonra, itiraz dilekçesi ile birlikte, varsa gönderilmesi gereken evraklar Tıbbi Malzeme İtiraz Değerlendirme Komisyonuna iletilir.
  İtirazlar faks ile yapıldıysa, itiraz dilekçesinin aslı ve varsa gönderilecek diğer evraklar 3 iş gün içinde iadeli-taahhütlü posta ile veya kargo ile kuruma gönderilmelidir.
   
 24. Tıbbi Malzeme Reçeteleri örnekleme yöntemi ile incelenebilir mi?

  I.Grup Tıbbi Sarf Malzemelerine ait reçeteler ile II.Grup Hazır Protez ve Ortez Reçeteleri örnekleme sistemine tabi değildir.
 25. Örneklenen reçetelerde, reçetelerini tamamının incelenmesi talep edilebilir mi?

  Kesinti oranı faturanın %10'undan fazla olması halinde reçetelerin tamamı incelensin talebinde bulunulabilir.
   
 26. Suriyeli hastalar için AFAD kapsamında tıbbi malzemeler karşılanabilir mi?

  Hayır. AFAD kapsamında olan kişilerin tıbbi malzeme reçeteleri karşılanmamalıdır.
   
 27. Rapor takipli tıbbi malzeme reçetelerini 15 gün önceden karşılamak mümkün müdür?

  Evet. Rapor takipli malzemeler, malzemelerin bitiminden 15 gün öncesinden karşılanabilir.
   
 28. Yatan hasta tıbbi reçetelerini karşılayabilir miyiz?

  Hayır. Yatan hastaların bez de dahil, ihtiyacı olan tıbbi malzemeleri hastane tarafından karşılanmalıdır.
SUT KODU MALZEME ALAN TANIMI LİSTE KODU SGK ÖDEME TUTARI KDV TUTARI ÖDENME KOŞULLARI
A10000 ASPİRASYON KATETERİ EK-3/C-4 3,75 TL % 10.00 Günde en fazla 4 (dört) adet olmak üzere Kurumca bedeli karşılanır. Ancak, günde 4 adedi aşan kullanımları sağlık kurulu raporunda gerekçesinin belirtilmesi halinde; ağız içi ve nazofarinks aspirasyonu için günde en fazla 10 adedi, ev tipi mekanik ventilatörle birlikte kullanımı için günde en fazla 15 adedi, yutma fonksiyonu olmayan ve ağız içi sekresyonları fazla olan hastalar için ise günde en fazla 20 adedi geçmemek şartıyla bedeli Kurumca karşılanır. SUT 3.1.2.2 maddesinin 5. fıkrasına göre; SUT ve eki listelerde sağlık raporlarının hangi basamak sağlık hizmeti sunucularınca düzenleneceğine yönelik hüküm bulunmayan sürekli kullanılan tıbbi malzemelerin teminine ilişkin sağlık raporları ikinci veya üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucularınca düzenlenir.
A10004 İDRAR TORBASI EK-3/C-4 2,89 TL % 10.00 Tıbbi uygunluk aranacaktır.
A10005 İDRAR TORBASI MUSLUKLU 2000 CC. EK-3/C-4 4,60 TL % 10.00 Tıbbi uygunluk aranacaktır.
A10009 SONDA, PREZERVATİF EK-3/C-4 4,15 TL % 10.00 Tıbbi uygunluk aranacaktır.
A10022 ENTERAL BESLENME POMPA SETİ (TORBALI) EK-3/C-4 25,00 TL % 10.00 Tıbbi uygunluk aranacaktır.
A10023 ENTERAL BESLENME POMPA SETİ (ŞİŞE KAPAKLI) EK-3/C-4 20,00 TL % 10.00 Tıbbi uygunluk aranacaktır.
A10024 ENTERAL BESLENME SETİ GRAVİTY EK-3/C-4 20,00 TL % 10.00 Tıbbi uygunluk aranacaktır.
A10031 ENJEKTÖR 50CC ( BESLENME AMAÇLI-GÜN AŞIRI 1 ADET) EK-3/C-4 2,50 TL % 10.00 Tıbbi uygunluk aranacaktır.
A10047 STOMA CAP EK-3/C-4 20,00 TL % 10.00 (1) Sağlık raporuna dayanılarak tüm hekimlerce en fazla 2 (iki) aylık dozlar halinde stoma kapağı reçete edilmesi halinde Kurumca bedelleri karşılanır. SUT 3.1.2.2 maddesinin 5. fıkrasına göre; SUT ve eki listelerde sağlık raporlarının hangi basamak sağlık hizmeti sunucularınca düzenleneceğine yönelik hüküm bulunmayan sürekli kullanılan tıbbi malzemelerin teminine ilişkin sağlık raporları ikinci veya üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucularınca düzenlenir.
A10048 AĞIZ BAKIM SETİ (GÜNLÜK KULLANIM İÇİN) EK-3/C-4 7,70 TL % 10.00 Tıbbi uygunluk aranacaktır.
A10053 PERİTON DİYALİZ MİNİ KAPAK/KORUMA KAPAĞI EK-3/C-4 1,75 TL % 10.00 (EK:RG- 04/02/2018- 30322/ 26-ç md. Yürürlük: 15/02/2018) (1) Sağlık kurulu raporunda aletli periton diyaliz tedavisinin öngörülmesi ve reçete edilmesi halinde; a) Periton diyaliz mini kapak/koruma kapağı günde 1 adet, b) Aletli periton diyaliz boşaltım torbası günde 1 adet, (ancak öngörülen günlük boşaltım sıvı miktarının 15 litrenin üzerinde olması halinde günde 2 adet), c) Aletli periton diyaliz seti veya aletli periton diyaliz seti (pediatrik) günde 1 adet olmak üzere ödenir. (2) Sağlık kurulu raporunda sürekli ayaktan periton diyaliz tedavisinin öngörülmesi ve reçete edilmesi halinde; periton diyaliz mini kapak/koruma kapağı günde en fazla 5 adet olmak üzere ödenir. (3) Sağlık kurulu raporunda aletli periton diyaliz ile sürekli ayaktan periton diyaliz tedavisinin birlikte öngörülmesi ve reçete edilmesi halinde; a) Periton diyaliz mini kapak/koruma kapağı (aletli periton diyaliz tedavisi için, günde 1 adet, sürekli ayaktan periton diyaliz tedavisi için günde en fazla 3 adet), b) Aletli periton diyaliz boşaltım torbası günde 1 adet, (ancak öngörülen günlük boşaltım sıvı miktarının 15 litrenin üzerinde olması halinde günde 2 adet), c) Aletli periton diyaliz seti veya aletli periton diyaliz seti (pediatrik) günde 1 adet olmak üzere ödenir. (4) Aletli periton diyaliz veya aletli periton diyaliz ile birlikte sürekli ayaktan periton diyaliz tedavisinin öngörüldüğü durumlarda kullanılması gerekli görülen tıbbi malzemelere ilişkin sağlık kurulu raporu, bünyesinde periton diyaliz ünitesi bulunan sağlık hizmeti sunucusu sağlık kurullarınca düzenlenecek olup, raporda çocuk/erişkin nefroloji uzman hekiminin yer alması zorunludur. (5) Sürekli ayaktan periton diyaliz tedavisinin öngörüldüğü durumlarda kullanılması gerekli görülen tıbbi malzemelere ilişkin uzman hekim raporu, çocuk/erişkin nefroloji uzman hekimi tarafından düzenlenecektir. (6) Periton diyaliz tedavisine ilişkin tıbbi sarf malzeme reçeteleri en fazla 3 aylık miktarlarda çocuk/erişkin nefroloji uzman hekimi tarafından düzenlenecektir. (7) Periton diyalizi tedavisinde kullanılması öngörülen diyaliz solüsyonlarına tıbbi malzemelerin dahil olduğu durumlarda, dahil olan tıbbi malzeme bedelleri ayrıca karşılanmaz. SUT 3.1.2.2 maddesinin 5. fıkrasına göre; SUT ve eki listelerde sağlık raporlarının hangi basamak sağlık hizmeti sunucularınca düzenleneceğine yönelik hüküm bulunmayan sürekli kullanılan tıbbi malzemelerin teminine ilişkin sağlık raporları ikinci veya üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucularınca düzenlenir.
A10054 ALETLİ PERİTON DİYALİZ BOŞALTIM TORBASI EK-3/C-4 18,65 TL % 10.00 (EK:RG- 04/02/2018- 30322/ 26-ç md. Yürürlük: 15/02/2018) (1) Sağlık kurulu raporunda aletli periton diyaliz tedavisinin öngörülmesi ve reçete edilmesi halinde; a) Periton diyaliz mini kapak/koruma kapağı günde 1 adet, b) Aletli periton diyaliz boşaltım torbası günde 1 adet, (ancak öngörülen günlük boşaltım sıvı miktarının 15 litrenin üzerinde olması halinde günde 2 adet), c) Aletli periton diyaliz seti veya aletli periton diyaliz seti (pediatrik) günde 1 adet olmak üzere ödenir. (2) Sağlık kurulu raporunda sürekli ayaktan periton diyaliz tedavisinin öngörülmesi ve reçete edilmesi halinde; periton diyaliz mini kapak/koruma kapağı günde en fazla 5 adet olmak üzere ödenir. (3) Sağlık kurulu raporunda aletli periton diyaliz ile sürekli ayaktan periton diyaliz tedavisinin birlikte öngörülmesi ve reçete edilmesi halinde; a) Periton diyaliz mini kapak/koruma kapağı (aletli periton diyaliz tedavisi için, günde 1 adet, sürekli ayaktan periton diyaliz tedavisi için günde en fazla 3 adet), b) Aletli periton diyaliz boşaltım torbası günde 1 adet, (ancak öngörülen günlük boşaltım sıvı miktarının 15 litrenin üzerinde olması halinde günde 2 adet), c) Aletli periton diyaliz seti veya aletli periton diyaliz seti (pediatrik) günde 1 adet olmak üzere ödenir. (4) Aletli periton diyaliz veya aletli periton diyaliz ile birlikte sürekli ayaktan periton diyaliz tedavisinin öngörüldüğü durumlarda kullanılması gerekli görülen tıbbi malzemelere ilişkin sağlık kurulu raporu, bünyesinde periton diyaliz ünitesi bulunan sağlık hizmeti sunucusu sağlık kurullarınca düzenlenecek olup, raporda çocuk/erişkin nefroloji uzman hekiminin yer alması zorunludur. (5) Sürekli ayaktan periton diyaliz tedavisinin öngörüldüğü durumlarda kullanılması gerekli görülen tıbbi malzemelere ilişkin uzman hekim raporu, çocuk/erişkin nefroloji uzman hekimi tarafından düzenlenecektir. (6) Periton diyaliz tedavisine ilişkin tıbbi sarf malzeme reçeteleri en fazla 3 aylık miktarlarda çocuk/erişkin nefroloji uzman hekimi tarafından düzenlenecektir. (7) Periton diyalizi tedavisinde kullanılması öngörülen diyaliz solüsyonlarına tıbbi malzemelerin dahil olduğu durumlarda, dahil olan tıbbi malzeme bedelleri ayrıca karşılanmaz. SUT 3.1.2.2 maddesinin 5. fıkrasına göre; SUT ve eki listelerde sağlık raporlarının hangi basamak sağlık hizmeti sunucularınca düzenleneceğine yönelik hüküm bulunmayan sürekli kullanılan tıbbi malzemelerin teminine ilişkin sağlık raporları ikinci veya üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucularınca düzenlenir.
A10060 AİR-WAY ORAL EK-3/C-4 1,15 TL % 10.00 Tıbbi uygunluk aranacaktır.
A10064 İNHALASYON TEDAVİ ÇEMBERİ (AEROCHAMBER) EK-3/C-4 74,50 TL % 10.00 Tıbbi uygunluk aranacaktır.
A10066 TRİFLU (SOLUNUM EGZERSİZ ALETİ) EK-3/C-4 14,40 TL % 10.00 Tıbbi uygunluk aranacaktır.
A10092 STERİL ELDİVEN (PUDRALI/PUDRASIZ) EK-3/C-4 2,85 TL % 10.00 Sağlık kurulu raporu ile tanıya uygun öngörülen malzeme adedi kadar steril eldiven bedeli kurumca karşılanır. SUT 3.1.2.2 maddesinin 5. fıkrasına göre; SUT ve eki listelerde sağlık raporlarının hangi basamak sağlık hizmeti sunucularınca düzenleneceğine yönelik hüküm bulunmayan sürekli kullanılan tıbbi malzemelerin teminine ilişkin sağlık raporları ikinci veya üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucularınca düzenlenir.
A10119 ALETLİ PERİTON DİYALİZ SETİ EK-3/C-4 34,45 TL % 10.00 DİYALİZ SARF MALZEMELERİ "(EK:RG- 04/02/2018- 30322/ 26-ç md. Yürürlük: 15/02/2018) (1) Sağlık kurulu raporunda aletli periton diyaliz tedavisinin öngörülmesi ve reçete edilmesi halinde; a) Periton diyaliz mini kapak/koruma kapağı günde 1 adet, b) Aletli periton diyaliz boşaltım torbası günde 1 adet, (ancak öngörülen günlük boşaltım sıvı miktarının 15 litrenin üzerinde olması halinde günde 2 adet), c) Aletli periton diyaliz seti veya aletli periton diyaliz seti (pediatrik) günde 1 adet olmak üzere ödenir. (2) Sağlık kurulu raporunda sürekli ayaktan periton diyaliz tedavisinin öngörülmesi ve reçete edilmesi halinde; periton diyaliz mini kapak/koruma kapağı günde en fazla 5 adet olmak üzere ödenir. (3) Sağlık kurulu raporunda aletli periton diyaliz ile sürekli ayaktan periton diyaliz tedavisinin birlikte öngörülmesi ve reçete edilmesi halinde; a) Periton diyaliz mini kapak/koruma kapağı (aletli periton diyaliz tedavisi için, günde 1 adet, sürekli ayaktan periton diyaliz tedavisi için günde en fazla 3 adet), b) Aletli periton diyaliz boşaltım torbası günde 1 adet, (ancak öngörülen günlük boşaltım sıvı miktarının 15 litrenin üzerinde olması halinde günde 2 adet), c) Aletli periton diyaliz seti veya aletli periton diyaliz seti (pediatrik) günde 1 adet olmak üzere ödenir. (4) Aletli periton diyaliz veya aletli periton diyaliz ile birlikte sürekli ayaktan periton diyaliz tedavisinin öngörüldüğü durumlarda kullanılması gerekli görülen tıbbi malzemelere ilişkin sağlık kurulu raporu, bünyesinde periton diyaliz ünitesi bulunan sağlık hizmeti sunucusu sağlık kurullarınca düzenlenecek olup, raporda çocuk/erişkin nefroloji uzman hekiminin yer alması zorunludur. (5) Sürekli ayaktan periton diyaliz tedavisinin öngörüldüğü durumlarda kullanılması gerekli görülen tıbbi malzemelere ilişkin uzman hekim raporu, çocuk/erişkin nefroloji uzman hekimi tarafından düzenlenecektir. (6) Periton diyaliz tedavisine ilişkin tıbbi sarf malzeme reçeteleri en fazla 3 aylık miktarlarda çocuk/erişkin nefroloji uzman hekimi tarafından düzenlenecektir. (7) Periton diyalizi tedavisinde kullanılması öngörülen diyaliz solüsyonlarına tıbbi malzemelerin dahil olduğu durumlarda, dahil olan tıbbi malzeme bedelleri ayrıca karşılanmaz. SUT 3.1.2.2 maddesinin 5. fıkrasına göre; SUT ve eki listelerde sağlık raporlarının hangi basamak sağlık hizmeti sunucularınca düzenleneceğine yönelik hüküm bulunmayan sürekli kullanılan tıbbi malzemelerin teminine ilişkin sağlık raporları ikinci veya üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucularınca düzenlenir.
A10120 ALETLİ PERİTON DİYALİZ SETİ (PEDİATRİK) EK-3/C-4 34,45 TL % 10.00 DİYALİZ SARF MALZEMELERİ "(EK:RG- 04/02/2018- 30322/ 26-ç md. Yürürlük: 15/02/2018) (1) Sağlık kurulu raporunda aletli periton diyaliz tedavisinin öngörülmesi ve reçete edilmesi halinde; a) Periton diyaliz mini kapak/koruma kapağı günde 1 adet, b) Aletli periton diyaliz boşaltım torbası günde 1 adet, (ancak öngörülen günlük boşaltım sıvı miktarının 15 litrenin üzerinde olması halinde günde 2 adet), c) Aletli periton diyaliz seti veya aletli periton diyaliz seti (pediatrik) günde 1 adet olmak üzere ödenir. (2) Sağlık kurulu raporunda sürekli ayaktan periton diyaliz tedavisinin öngörülmesi ve reçete edilmesi halinde; periton diyaliz mini kapak/koruma kapağı günde en fazla 5 adet olmak üzere ödenir. (3) Sağlık kurulu raporunda aletli periton diyaliz ile sürekli ayaktan periton diyaliz tedavisinin birlikte öngörülmesi ve reçete edilmesi halinde; a) Periton diyaliz mini kapak/koruma kapağı (aletli periton diyaliz tedavisi için, günde 1 adet, sürekli ayaktan periton diyaliz tedavisi için günde en fazla 3 adet), b) Aletli periton diyaliz boşaltım torbası günde 1 adet, (ancak öngörülen günlük boşaltım sıvı miktarının 15 litrenin üzerinde olması halinde günde 2 adet), c) Aletli periton diyaliz seti veya aletli periton diyaliz seti (pediatrik) günde 1 adet olmak üzere ödenir. (4) Aletli periton diyaliz veya aletli periton diyaliz ile birlikte sürekli ayaktan periton diyaliz tedavisinin öngörüldüğü durumlarda kullanılması gerekli görülen tıbbi malzemelere ilişkin sağlık kurulu raporu, bünyesinde periton diyaliz ünitesi bulunan sağlık hizmeti sunucusu sağlık kurullarınca düzenlenecek olup, raporda çocuk/erişkin nefroloji uzman hekiminin yer alması zorunludur. (5) Sürekli ayaktan periton diyaliz tedavisinin öngörüldüğü durumlarda kullanılması gerekli görülen tıbbi malzemelere ilişkin uzman hekim raporu, çocuk/erişkin nefroloji uzman hekimi tarafından düzenlenecektir. (6) Periton diyaliz tedavisine ilişkin tıbbi sarf malzeme reçeteleri en fazla 3 aylık miktarlarda çocuk/erişkin nefroloji uzman hekimi tarafından düzenlenecektir. (7) Periton diyalizi tedavisinde kullanılması öngörülen diyaliz solüsyonlarına tıbbi malzemelerin dahil olduğu durumlarda, dahil olan tıbbi malzeme bedelleri ayrıca karşılanmaz. SUT 3.1.2.2 maddesinin 5. fıkrasına göre; SUT ve eki listelerde sağlık raporlarının hangi basamak sağlık hizmeti sunucularınca düzenleneceğine yönelik hüküm bulunmayan sürekli kullanılan tıbbi malzemelerin teminine ilişkin sağlık raporları ikinci veya üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucularınca düzenlenir.
A10121 İNHALASYON İÇİN (HİPERTONİK SALİN %7 NACL, %0.1 SODYUM HİYALÜRONAT) HİPERTONİK STERİL ÇÖZELTİ (5 ml) EK-3/C-4 19,80 TL % 10.00 (1) Kistik fibrozis hastalarında; 6 yaş üstü çocuk hastalar için en az bir çocuk göğüs hastalıkları uzmanı veya çocuk sağlığı hastalıkları uzmanı veya göğüs hastalıkları uzmanı; 18 yaş üstü hastalarda ise en az bir göğüs hastalıkları uzmanının bulunduğu üçüncü basamak resmi sağlık hizmeti sunucuları ve Kurumla sözleşmesi devam eden vakıf yüksek öğretim kurumlarıyla işbirliği protokolü bulunan özel hastanelerce düzenlenen sağlık kurulu raporuna istinaden tüm hekimlerce reçete edilmesi halinde günde en fazla 10 ml olmak üzere bedeli Kurumca karşılanır.
A10128 NONİNVAZİV VENTİLASYON İÇİN NAZAL MASKE EK-3/C-4 256,00 TL % 10.00 "(1) Solunum cihazları ile birlikte kullanılan tıbbi sarf malzeme bedelleri, sağlık kurulu raporuna istinaden ilgili hekimlerce reçete edilmesi halinde aşağıda belirtilen adetler doğrultusunda Kurumca karşılanır. Tıbbi uygunluk aranacaktır.
A10129 NONİNVAZİV VENTİLASYON İÇİN ORA NAZAL MASKE EK-3/C-4 296,00 TL % 10.00 "(1) Solunum cihazları ile birlikte kullanılan tıbbi sarf malzeme bedelleri, sağlık kurulu raporuna istinaden ilgili hekimlerce reçete edilmesi halinde aşağıda belirtilen adetler doğrultusunda Kurumca karşılanır.
A10130 NONİNVAZİV VENTİLASYON İÇİN SİLİKON ESASLI NAZAL MASKE EK-3/C-4 350,00 TL % 10.00 "(1) Solunum cihazları ile birlikte kullanılan tıbbi sarf malzeme bedelleri, sağlık kurulu raporuna istinaden ilgili hekimlerce reçete edilmesi halinde aşağıda belirtilen adetler doğrultusunda Kurumca karşılanır.
A10131 NONİNVAZİV VENTİLASYON İÇİN SİLİKON ESASLI ORA NAZAL MASKE EK-3/C-4 380,00 TL % 10.00 "(1) Solunum cihazları ile birlikte kullanılan tıbbi sarf malzeme bedelleri, sağlık kurulu raporuna istinaden ilgili hekimlerce reçete edilmesi halinde aşağıda belirtilen adetler doğrultusunda Kurumca karşılanır.
A10132 MASKE HAZNELİ /HAZNESİZ NEBÜLİZER EK-3/C-4 11,00 TL % 10.00 "(1) Solunum cihazları ile birlikte kullanılan tıbbi sarf malzeme bedelleri, sağlık kurulu raporuna istinaden ilgili hekimlerce reçete edilmesi halinde aşağıda belirtilen adetler doğrultusunda Kurumca karşılanır.
A10136 OSTOMİ PASTASI (ÜROSTOMİ, KOLOSTOMİ, İLEOSTOMİ) EK-3/C-4 60,95 TL % 10.00 (1) Ostomi malzemelerinin temini için uzman hekim raporu düzenlenecek olup, raporda teşhis, yapılan ameliyatın adı, malzemenin adı, kullanım süresi ve ikinci fıkrada belirtilen miktarları geçmemek üzere günlük kullanım miktarı belirtilecektir. Hastada ikinci bir stoma söz konusu ise bu durum raporda belirtilecektir. (2) Ostomi malzemeleri bedelleri tedavi protokolü gereğince hekim tarafından sağlık raporu ve reçetede belirtilen adetler esas alınarak en fazla 2 (iki) aylık miktarlarda reçete edilmesi halinde Kurumca bedeli karşılanır.
A10137 KOLOSTOMİ, İLEOSTOMİ TORBASI (TEK PARÇA, FİLTRE DAHİL) EK-3/C-4 18,20 TL % 10.00 (1) Ostomi malzemelerinin temini için uzman hekim raporu düzenlenecek olup, raporda teşhis, yapılan ameliyatın adı, malzemenin adı, kullanım süresi ve ikinci fıkrada belirtilen miktarları geçmemek üzere günlük kullanım miktarı belirtilecektir. Hastada ikinci bir stoma söz konusu ise bu durum raporda belirtilecektir. (2) Ostomi malzemeleri bedelleri tedavi protokolü gereğince hekim tarafından sağlık raporu ve reçetede belirtilen adetler esas alınarak en fazla 2 (iki) aylık miktarlarda reçete edilmesi halinde Kurumca bedeli karşılanır.
A10138 KOLOSTOMİ, İLEOSTOMİ TORBASI (ADAPTÖR İÇİN, FİLTRE DAHİL) EK-3/C-4 15,00 TL % 10.00 (1) Ostomi malzemelerinin temini için uzman hekim raporu düzenlenecek olup, raporda teşhis, yapılan ameliyatın adı, malzemenin adı, kullanım süresi ve ikinci fıkrada belirtilen miktarları geçmemek üzere günlük kullanım miktarı belirtilecektir. Hastada ikinci bir stoma söz konusu ise bu durum raporda belirtilecektir. (2) Ostomi malzemeleri bedelleri tedavi protokolü gereğince hekim tarafından sağlık raporu ve reçetede belirtilen adetler esas alınarak en fazla 2 (iki) aylık miktarlarda reçete edilmesi halinde Kurumca bedeli karşılanır.
A10139 OSTOMİ ADAPTÖRÜ (ÜROSTOMİ, KOLOSTOMİ, İLEOSTOMİ) EK-3/C-4 20,00 TL % 10.00 (1) Ostomi malzemelerinin temini için uzman hekim raporu düzenlenecek olup, raporda teşhis, yapılan ameliyatın adı, malzemenin adı, kullanım süresi ve ikinci fıkrada belirtilen miktarları geçmemek üzere günlük kullanım miktarı belirtilecektir. Hastada ikinci bir stoma söz konusu ise bu durum raporda belirtilecektir. (2) Ostomi malzemeleri bedelleri tedavi protokolü gereğince hekim tarafından sağlık raporu ve reçetede belirtilen adetler esas alınarak en fazla 2 (iki) aylık miktarlarda reçete edilmesi halinde Kurumca bedeli karşılanır.
A10140 ÜROSTOMİ TORBASI (TEK PARÇA) EK-3/C-4 22,40 TL % 10.00 (1) Ostomi malzemelerinin temini için uzman hekim raporu düzenlenecek olup, raporda teşhis, yapılan ameliyatın adı, malzemenin adı, kullanım süresi ve ikinci fıkrada belirtilen miktarları geçmemek üzere günlük kullanım miktarı belirtilecektir. Hastada ikinci bir stoma söz konusu ise bu durum raporda belirtilecektir. (2) Ostomi malzemeleri bedelleri tedavi protokolü gereğince hekim tarafından sağlık raporu ve reçetede belirtilen adetler esas alınarak en fazla 2 (iki) aylık miktarlarda reçete edilmesi halinde Kurumca bedeli karşılanır.
A10141 ÜROSTOMİ TORBASI (ADAPTÖR İÇİN) EK-3/C-4 20,00 TL % 10.00 (1) Ostomi malzemelerinin temini için uzman hekim raporu düzenlenecek olup, raporda teşhis, yapılan ameliyatın adı, malzemenin adı, kullanım süresi ve ikinci fıkrada belirtilen miktarları geçmemek üzere günlük kullanım miktarı belirtilecektir. Hastada ikinci bir stoma söz konusu ise bu durum raporda belirtilecektir. (2) Ostomi malzemeleri bedelleri tedavi protokolü gereğince hekim tarafından sağlık raporu ve reçetede belirtilen adetler esas alınarak en fazla 2 (iki) aylık miktarlarda reçete edilmesi halinde Kurumca bedeli karşılanır.
DO1001 VARİS ÇORABI (ÇİFT) EK-3/C-3 136,00 TL % 10.00 Hastane başhekiminin imzasının bulunduğu uzman hekim raporuyla verilir. SUT 3.1.2.2 maddesinin 5. fıkrasına göre; SUT ve eki listelerde sağlık raporlarının hangi basamak sağlık hizmeti sunucularınca düzenleneceğine yönelik hüküm bulunmayan sürekli kullanılan tıbbi malzemelerin teminine ilişkin sağlık raporları ikinci veya üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucularınca düzenlenir. Yenileme süresi 6 aydır.
DO1002 ANTİEMBOLİZM BASINÇ ÇORABI EK-3/C-3 46,00 TL % 10.00 İlgili branştaki uzman hekimce düzenlenen Başhekim onaylı Rapor gerekmektedir. Antiembolizm basınç çorabı, yalnız derin ven trombozu profilaksisi endikasyonunda kullanılması halinde Kurumca bedeli karşılanır. SUT 3.1.2.2 maddesinin 5. fıkrasına göre; SUT ve eki listelerde sağlık raporlarının hangi basamak sağlık hizmeti sunucularınca düzenleneceğine yönelik hüküm bulunmayan sürekli kullanılan tıbbi malzemelerin teminine ilişkin sağlık raporları ikinci veya üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucularınca düzenlenir. Yenileme süresi 6 aydır.
DO1003 ANTİEMBOLİZM BASINÇ MANŞONU EK-3/C-3 152,00 TL % 10.00 İlgili branştaki uzman hekimce düzenlenen Başhekim onaylı Rapor gerekmektedir. Antiembolizm basınç manşonu, derin ven trombozu profilaksisi, lenfödem, kronik venöz yetmezlik ve komplikasyonlarının tedavilerinde kullanılması halinde Kurumca bedeli karşılanır. SUT 3.1.2.2 maddesinin 5. fıkrasına göre; SUT ve eki listelerde sağlık raporlarının hangi basamak sağlık hizmeti sunucularınca düzenleneceğine yönelik hüküm bulunmayan sürekli kullanılan tıbbi malzemelerin teminine ilişkin sağlık raporları ikinci veya üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucularınca düzenlenir. Yenileme süresi 6 aydır.
DO1006 KONUŞMA CİHAZI EK-3/C-3 3.000,00 TL % 10.00 İlgili branşta uzman hekimin bulunduğu Sağlık Kurulu Raporu gerekmektedir. (1) İkinci veya üçüncü basamak resmi sağlık hizmeti sunucuları tarafından sağlık kurulu raporu ile belgelenmek kaydıyla konuşma cihazı bedelleri Kurumca karşılanır. (2) İlgililerin kusuru olmaksızın garanti süresi dışında cihazın arızalanması nedeniyle kullanılamaz hâle geldiğinin Kurumla sözleşmeli resmi sağlık kurumunca düzenlenen sağlık kurulu raporu ile belgelenmesi ve Kurumca onarımının sağlanamaması hâlinde, süresinden önce yenilenmesi mümkündür. SUT 3.1.2.2 maddesinin 5. fıkrasına göre; SUT ve eki listelerde sağlık raporlarının hangi basamak sağlık hizmeti sunucularınca düzenleneceğine yönelik hüküm bulunmayan sürekli kullanılan tıbbi malzemelerin teminine ilişkin sağlık raporları ikinci veya üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucularınca düzenlenir. Yenileme süresi 5 yıldır. Tıbbi uygunluk aranacaktır.
DO1007 EV TİPİ ASPİRATÖR EK-3/C-3 972,00 TL % 10.00 1 defaya mahsus ödenir. Tıbbi uygunluk aranacaktır.
DO1008 NEBULİZATÖR EK-3/C-3 298,00 TL % 10.00 (1) Nebulizatör cihazı verilmesine ilişkin sağlık kurulu raporlarının, a) Erişkin hastalar için; Göğüs Hastalıkları veya Alerji Hastalıkları uzmanlarından en az birinin yer aldığı sağlık kurulu tarafından düzenlenmesi gerekmektedir. b) Çocuk hastalar için; Çocuk Alerjisi uzmanı veya Çocuk Göğüs Hastalıkları uzmanı, bu uzman hekimlerin bulunmadığı sağlık kurumlarında Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzmanlarından, en az birinin yer aldığı sağlık kurulları tarafından düzenlenmesi gerekmektedir. (2) Sağlık kurulu raporu ekinde solunum fonksiyon testi (SFT) ve gerekiyorsa arteriyel kan gazı (AKG) sonuçlarını gösterir belge eklenecektir. (3) Kompresör tipi nebülizatör bedelleri Kurumca karşılanacak olup ultrasonik nebulizerler bedelleri Kurumca karşılanmaz. (4) Erişkin hastalarda cihazın verilmesine ilişkin olarak; inhaler preparatları ve inhaler preparatların kullanılmasına yardımcı aletleri (airchamber, spacer v.b.) kullanamadığı sağlık kurulu raporu ile belgelenen, a) Stabil kronik akciğer hastalığı olanlarda; FEV1?40 ise AKG değerlerine bakılmaksızın, FEV1>40 ise; AKG’da PaO2?55 mmhg veya SaO2? 88 olması. b) Persistan astımlı hastalarda; FEV1 veya PEFR?%60 veya FEV1 veya PEFR % 60–80 arasında olup günlük PEFR veya FEV1 değişkenliği %30’un üzerinde, c) Bronşiektazi tanısı ile birlikte kalıcı hava yolu obstrüksiyonu olan hastalarda; stabil dönemde FEV1? 40 olduğu sağlık kurulu raporunda belirtilmesi ve dayanağı belgelerin rapor ekinde yer alması koşuluyla nebülizatör cihazı bedelleri Kurumca karşılanır. (5) Çocuk hastalarda cihazın verilmesine ilişkin olarak; a) Persistan astımlı hastalarda; FEV1 veya PEFR?%60 olan veya FEV1 veya PEFR % 60–80 arasında olup günlük PEFR veya FEV1 değişkenliği %30’un üzerinde olması veya b) 14 (on dört) yaşın üstündeki hastalarda; FEV1 veya PEFR?40 olması veya c) 6 (altı) yaşın altındaki hastalar ve 6 (altı) yaşın üstünde olup ek sorunu (örneğin nörolojik bir sorun) nedeniyle solunum fonksiyon testi yapılamayan hastalarda bu durumun sağlık kurulu raporunda belirtilmesi koşuluyla nebülizatör cihazı bedelleri Kurumca karşılanır. ç)Astımlı çocuklarda sadece ağır veya çok ağır (hayatı tehdit eden) astım krizlerinde kan gazı değişikliği olabilir. Astım krizinde olmayan persistan ağır astımı olan çocuklarda arteryal kan gazı sonuçları, ister 6 yaş altı isterse 6 yaş üstü olsun nebülizer cihaz endikasyonu için aranmaz. (6) Solunum fonksiyon testi yapamayan ve kronik akciğer hastalığı tanısı almış çocuklarda, bronkopulmoner displazi, bronşiolitis obliterans tanılı hastalarda, interkostal adaleleri çalışmayan veya mental retarde (IQ?40) olan nörolojik sorunlu hastalarda PaO2?55 mmHg veya SaO2?88 olması halinde bu durumun sağlık kurulu raporunda belirtilmesi gerekmektedir. SUT 3.1.2.2 maddesinin 5. fıkrasına göre; SUT ve eki listelerde sağlık raporlarının hangi basamak sağlık hizmeti sunucularınca düzenleneceğine yönelik hüküm bulunmayan sürekli kullanılan tıbbi malzemelerin teminine ilişkin sağlık raporları ikinci veya üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucularınca düzenlenir. 1 defaya mahsus ödenir. Tıbbi uygunluk aranacaktır.
DO1018 PULSE OKSİMETRE CİHAZI EK-3/C-3 200,00 TL % 10.00 (1) Pulse oksimetre cihazının bedeli, ev tipi invaziv mekanik ventilasyon cihazı kullanması gereken veya trakeostomili hastalarda kullanılması halinde Kurumca karşılanır. SUT 3.1.2.2 maddesinin 5. fıkrasına göre; SUT ve eki listelerde sağlık raporlarının hangi basamak sağlık hizmeti sunucularınca düzenleneceğine yönelik hüküm bulunmayan sürekli kullanılan tıbbi malzemelerin teminine ilişkin sağlık raporları ikinci veya üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucularınca düzenlenir.1 defaya mahsus ödenir. Tıbbi uygunluk aranacaktır.
DO1022 ENÜREZİS ALARM CİHAZI EK-3/C-3 104,00 TL % 10.00 (1) Primer monosemptomatik (gündüz idrar kaçırma şikâyeti olmayan) enürezis nokturnası olan 5 (beş) yaş üzeri hastalarda 1 (bir) defaya mahsus olmak üzere enürezis alarm cihaz bedeli Kurumca karşılanır. SUT 3.1.2.2 maddesinin 5. fıkrasına göre; SUT ve eki listelerde sağlık raporlarının hangi basamak sağlık hizmeti sunucularınca düzenleneceğine yönelik hüküm bulunmayan sürekli kullanılan tıbbi malzemelerin teminine ilişkin sağlık raporları ikinci veya üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucularınca düzenlenir.1 defaya mahsus ödenir. Tıbbi uygunluk aranacaktır.
OP1000 ALÜMİNYUM KOLTUK DEĞNEĞİ (ADET FİYATIDIR) EK-3/C-2 38,00 TL % 10.00 Fiziksel tıp ve rehabilitasyon, ortopedi ve travmatoloji, geriatri, nöroloji veya nöroşirürji uzman hekimlerinden herhangi biri tarafından düzenlenen uzman hekim raporu gerekmektedir. SUT 3.1.2.2 maddesinin 5. fıkrasına göre; SUT ve eki listelerde sağlık raporlarının hangi basamak sağlık hizmeti sunucularınca düzenleneceğine yönelik hüküm bulunmayan sürekli kullanılan tıbbi malzemelerin teminine ilişkin sağlık raporları ikinci veya üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucularınca düzenlenir.Yenileme süresi 1 yıldır.
OP1001 AYAK BİLEĞİ STABİLİZASYON ORTEZİ (HAVA, JEL VB. YASTIKLI) EK-3/C-2 220,00 TL % 10.00 Fiziksel tıp ve rehabilitasyon veya ortopedi ve travmatoloji uzman hekimlerinden herhangi biri tarafından düzenlenen uzman hekim raporu gerekmektedir. SUT 3.1.2.2 maddesinin 5. fıkrasına göre; SUT ve eki listelerde sağlık raporlarının hangi basamak sağlık hizmeti sunucularınca düzenleneceğine yönelik hüküm bulunmayan sürekli kullanılan tıbbi malzemelerin teminine ilişkin sağlık raporları ikinci veya üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucularınca düzenlenir.
OP1011 CANADİAN (ALÜMİNYUM, ADEDİ) EK-3/C-2 38,00 TL % 10.00 Fiziksel tıp ve rehabilitasyon, ortopedi ve travmatoloji, geriatri, nöroloji veya nöroşirürji uzman hekimlerinden herhangi biri tarafından düzenlenen uzman hekim raporu gerekmektedir. SUT 3.1.2.2 maddesinin 5. fıkrasına göre; SUT ve eki listelerde sağlık raporlarının hangi basamak sağlık hizmeti sunucularınca düzenleneceğine yönelik hüküm bulunmayan sürekli kullanılan tıbbi malzemelerin teminine ilişkin sağlık raporları ikinci veya üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucularınca düzenlenir. Yenileme süresi 2 yıldır.
OP1014 YAN BARLI, SABİTLEYİCİ/EKLEMSİZ DİZ ORTEZİ EK-3/C-2 224,00 TL % 10.00 Fiziksel tıp ve rehabilitasyon veya ortopedi ve travmatoloji uzman hekimlerinden herhangi biri tarafından düzenlenen uzman hekim raporu gerekmektedir. SUT 3.1.2.2 maddesinin 5. fıkrasına göre; SUT ve eki listelerde sağlık raporlarının hangi basamak sağlık hizmeti sunucularınca düzenleneceğine yönelik hüküm bulunmayan sürekli kullanılan tıbbi malzemelerin teminine ilişkin sağlık raporları ikinci veya üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucularınca düzenlenir.Yenileme süreci 1 yıldır.
OP1016 DİZLİK YÜN EK-3/C-2 20,00 TL % 10.00 Fiziksel tıp ve rehabilitasyon veya ortopedi ve travmatoloji uzman hekimlerinden herhangi biri tarafından düzenlenen uzman hekim raporu gerekmektedir. SUT 3.1.2.2 maddesinin 5. fıkrasına göre; SUT ve eki listelerde sağlık raporlarının hangi basamak sağlık hizmeti sunucularınca düzenleneceğine yönelik hüküm bulunmayan sürekli kullanılan tıbbi malzemelerin teminine ilişkin sağlık raporları ikinci veya üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucularınca düzenlenir. Yenileme süreci 6 aydır.
OP1017 DİZLİK NEOPREN (PATELLA AÇIK/KAPALI) EK-3/C-2 180,00 TL % 10.00 Fiziksel tıp ve rehabilitasyon veya ortopedi ve travmatoloji uzman hekimlerinden herhangi biri tarafından düzenlenen uzman hekim raporu gerekmektedir. SUT 3.1.2.2 maddesinin 5. fıkrasına göre; SUT ve eki listelerde sağlık raporlarının hangi basamak sağlık hizmeti sunucularınca düzenleneceğine yönelik hüküm bulunmayan sürekli kullanılan tıbbi malzemelerin teminine ilişkin sağlık raporları ikinci veya üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucularınca düzenlenir. Yenileme süreci 6 aydır.
OP1023 ELASTİK AYAK BİLEKLİĞİ EK-3/C-2 104,00 TL % 10.00 Fiziksel tıp ve rehabilitasyon veya ortopedi ve travmatoloji uzman hekimlerinden herhangi biri tarafından düzenlenen uzman hekim raporu gerekmektedir. SUT 3.1.2.2 maddesinin 5. fıkrasına göre; SUT ve eki listelerde sağlık raporlarının hangi basamak sağlık hizmeti sunucularınca düzenleneceğine yönelik hüküm bulunmayan sürekli kullanılan tıbbi malzemelerin teminine ilişkin sağlık raporları ikinci veya üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucularınca düzenlenir. Yenileme süreci 6 aydır.
OP1024 ELASTİK AYAK BİLEKLİĞİ (MALLEOL/AŞİL DESTEKLİ VEYA FLEKSİBLE BALENLİ) EK-3/C-2 104,00 TL % 10.00 Fiziksel tıp ve rehabilitasyon veya ortopedi ve travmatoloji uzman hekimlerinden herhangi biri tarafından düzenlenen uzman hekim raporu gerekmektedir. SUT 3.1.2.2 maddesinin 5. fıkrasına göre; SUT ve eki listelerde sağlık raporlarının hangi basamak sağlık hizmeti sunucularınca düzenleneceğine yönelik hüküm bulunmayan sürekli kullanılan tıbbi malzemelerin teminine ilişkin sağlık raporları ikinci veya üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucularınca düzenlenir. Yenileme süreci 6 aydır.
OP1025 ELASTİK DİZLİK EK-3/C-2 60,00 TL % 10.00 Fiziksel tıp ve rehabilitasyon veya ortopedi ve travmatoloji uzman hekimlerinden herhangi biri tarafından düzenlenen uzman hekim raporu gerekmektedir. SUT 3.1.2.2 maddesinin 5. fıkrasına göre; SUT ve eki listelerde sağlık raporlarının hangi basamak sağlık hizmeti sunucularınca düzenleneceğine yönelik hüküm bulunmayan sürekli kullanılan tıbbi malzemelerin teminine ilişkin sağlık raporları ikinci veya üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucularınca düzenlenir. Yenileme süreci 6 aydır.
OP1026 EPİN YASTIĞI EK-3/C-2 24,00 TL % 10.00 Fiziksel tıp ve rehabilitasyon veya ortopedi ve travmatoloji uzman hekimlerinden herhangi biri tarafından düzenlenen uzman hekim raporu gerekmektedir. SUT 3.1.2.2 maddesinin 5. fıkrasına göre; SUT ve eki listelerde sağlık raporlarının hangi basamak sağlık hizmeti sunucularınca düzenleneceğine yönelik hüküm bulunmayan sürekli kullanılan tıbbi malzemelerin teminine ilişkin sağlık raporları ikinci veya üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucularınca düzenlenir. Yenileme süreci 6 aydır.
OP1027 FLEKSİBLE BALENLİ DİZLİK EK-3/C-2 120,00 TL % 10.00 Fiziksel tıp ve rehabilitasyon veya ortopedi ve travmatoloji uzman hekimlerinden herhangi biri tarafından düzenlenen uzman hekim raporu gerekmektedir. SUT 3.1.2.2 maddesinin 5. fıkrasına göre; SUT ve eki listelerde sağlık raporlarının hangi basamak sağlık hizmeti sunucularınca düzenleneceğine yönelik hüküm bulunmayan sürekli kullanılan tıbbi malzemelerin teminine ilişkin sağlık raporları ikinci veya üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucularınca düzenlenir. Yenileme süreci 6 aydır.
OP1028 HALLUKS VALGUS ATELİ (ADEDİ) EK-3/C-2 36,00 TL % 10.00 Fiziksel tıp ve rehabilitasyon veya ortopedi ve travmatoloji uzman hekimlerinden herhangi biri tarafından düzenlenen uzman hekim raporu gerekmektedir. SUT 3.1.2.2 maddesinin 5. fıkrasına göre; SUT ve eki listelerde sağlık raporlarının hangi basamak sağlık hizmeti sunucularınca düzenleneceğine yönelik hüküm bulunmayan sürekli kullanılan tıbbi malzemelerin teminine ilişkin sağlık raporları ikinci veya üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucularınca düzenlenir. Yenileme süreci 6 aydır.
OP1029 HALLUKS VALGUS MAKARASI (ADEDİ) EK-3/C-2 6,00 TL % 10.00 Fiziksel tıp ve rehabilitasyon veya ortopedi ve travmatoloji uzman hekimlerinden herhangi biri tarafından düzenlenen uzman hekim raporu gerekmektedir. SUT 3.1.2.2 maddesinin 5. fıkrasına göre; SUT ve eki listelerde sağlık raporlarının hangi basamak sağlık hizmeti sunucularınca düzenleneceğine yönelik hüküm bulunmayan sürekli kullanılan tıbbi malzemelerin teminine ilişkin sağlık raporları ikinci veya üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucularınca düzenlenir. Yenileme süreci 6 aydır.
OP1031 KALÇA ABDÜKSİYON/DKÇ ORTEZLERİ (SOFT) EK-3/C-2 270,00 TL % 10.00 Fiziksel tıp ve rehabilitasyon veya ortopedi ve travmatoloji uzman hekimlerinden herhangi biri tarafından düzenlenen uzman hekim raporu gerekmektedir. SUT 3.1.2.2 maddesinin 5. fıkrasına göre; SUT ve eki listelerde sağlık raporlarının hangi basamak sağlık hizmeti sunucularınca düzenleneceğine yönelik hüküm bulunmayan sürekli kullanılan tıbbi malzemelerin teminine ilişkin sağlık raporları ikinci veya üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucularınca düzenlenir. Yenileme süreci 6 aydır.
OP1032 KALKANEAL KAP EK-3/C-2 90,00 TL % 10.00 Fiziksel tıp ve rehabilitasyon veya ortopedi ve travmatoloji uzman hekimlerinden herhangi biri tarafından düzenlenen uzman hekim raporu gerekmektedir. SUT 3.1.2.2 maddesinin 5. fıkrasına göre; SUT ve eki listelerde sağlık raporlarının hangi basamak sağlık hizmeti sunucularınca düzenleneceğine yönelik hüküm bulunmayan sürekli kullanılan tıbbi malzemelerin teminine ilişkin sağlık raporları ikinci veya üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucularınca düzenlenir. Yenileme süreci 6 aydır.
OP1048 EPİN TAKVİYESİ (ÇİFT) EK-3/C-2 60,00 TL % 10.00 Fiziksel tıp ve rehabilitasyon veya ortopedi ve travmatoloji uzman hekimlerinden herhangi biri tarafından düzenlenen uzman hekim raporu gerekmektedir. SUT 3.1.2.2 maddesinin 5. fıkrasına göre; SUT ve eki listelerde sağlık raporlarının hangi basamak sağlık hizmeti sunucularınca düzenleneceğine yönelik hüküm bulunmayan sürekli kullanılan tıbbi malzemelerin teminine ilişkin sağlık raporları ikinci veya üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucularınca düzenlenir. Yenileme süreci 6 aydır.
OP1049 TAKVİYELİ TABANLIK (ÇİFT) EK-3/C-2 74,00 TL % 10.00 Fiziksel tıp ve rehabilitasyon veya ortopedi ve travmatoloji uzman hekimlerinden herhangi biri tarafından düzenlenen uzman hekim raporu gerekmektedir. SUT 3.1.2.2 maddesinin 5. fıkrasına göre; SUT ve eki listelerde sağlık raporlarının hangi basamak sağlık hizmeti sunucularınca düzenleneceğine yönelik hüküm bulunmayan sürekli kullanılan tıbbi malzemelerin teminine ilişkin sağlık raporları ikinci veya üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucularınca düzenlenir. Yenileme süreci 6 aydır.
OP1054 PATELLAR TENDON BANDI EK-3/C-2 75,00 TL % 10.00 Fiziksel tıp ve rehabilitasyon veya ortopedi ve travmatoloji uzman hekimlerinden herhangi biri tarafından düzenlenen uzman hekim raporu gerekmektedir. SUT 3.1.2.2 maddesinin 5. fıkrasına göre; SUT ve eki listelerde sağlık raporlarının hangi basamak sağlık hizmeti sunucularınca düzenleneceğine yönelik hüküm bulunmayan sürekli kullanılan tıbbi malzemelerin teminine ilişkin sağlık raporları ikinci veya üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucularınca düzenlenir. Yenileme süreci 6 aydır.
OP1074 TRİPOT (ALÜMİNYUM) EK-3/C-2 112,00 TL % 10.00 Fiziksel tıp ve rehabilitasyon, ortopedi ve travmatoloji, geriatri, nöroloji veya nöroşirürji uzman hekimlerinden herhangi biri tarafından düzenlenen uzman hekim raporu gerekmektedir. SUT 3.1.2.2 maddesinin 5. fıkrasına göre; SUT ve eki listelerde sağlık raporlarının hangi basamak sağlık hizmeti sunucularınca düzenleneceğine yönelik hüküm bulunmayan sürekli kullanılan tıbbi malzemelerin teminine ilişkin sağlık raporları ikinci veya üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucularınca düzenlenir. Yenileme süresi 2 yıldır.
OP1106 WALKER (ALÜMİNYUM)(HAREKETLİ-SABİT-TERS) EK-3/C-2 150,00 TL % 10.00 Fiziksel tıp ve rehabilitasyon, ortopedi ve travmatoloji, geriatri, nöroloji veya nöroşirürji uzman hekimlerinden herhangi biri tarafından düzenlenen uzman hekim raporu gerekmektedir. SUT 3.1.2.2 maddesinin 5. fıkrasına göre; SUT ve eki listelerde sağlık raporlarının hangi basamak sağlık hizmeti sunucularınca düzenleneceğine yönelik hüküm bulunmayan sürekli kullanılan tıbbi malzemelerin teminine ilişkin sağlık raporları ikinci veya üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucularınca düzenlenir. Yenileme süresi 1 yıldır.
OP1108 WALKER (MODİFİYE; AKSİLLA DESTEKLİ, ÖNKOL DESTEKLİ, VS) EK-3/C-2 414,00 TL % 10.00 Fiziksel tıp ve rehabilitasyon, ortopedi ve travmatoloji, geriatri, nöroloji veya nöroşirürji uzman hekimlerinden herhangi biri tarafından düzenlenen uzman hekim raporu gerekmektedir. SUT 3.1.2.2 maddesinin 5. fıkrasına göre; SUT ve eki listelerde sağlık raporlarının hangi basamak sağlık hizmeti sunucularınca düzenleneceğine yönelik hüküm bulunmayan sürekli kullanılan tıbbi malzemelerin teminine ilişkin sağlık raporları ikinci veya üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucularınca düzenlenir. Yenileme süresi 1 yıldır.
OP1111 İNCE EL BECERİLERİNİ DESTEKLEYEN TUTMA VE KAVRAMA APARATLARI DİNAMİK EK-3/C-2 374,00 TL % 10.00 Fizik tedavi ve rahabilitasyon, ortopedi ve travmatoloji, plastik ve rekonstrüktif cerrahi, nöroloji veya nöroşirürji uzman hekimlerinden herhangi biri tarafından düzenlenen uzman hekim raporu gerekmektedir. SUT 3.1.2.2 maddesinin 5. fıkrasına göre; SUT ve eki listelerde sağlık raporlarının hangi basamak sağlık hizmeti sunucularınca düzenleneceğine yönelik hüküm bulunmayan sürekli kullanılan tıbbi malzemelerin teminine ilişkin sağlık raporları ikinci veya üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucularınca düzenlenir. Yenileme süresi 2 yıldır.
OP1112 İNCE EL BECERİLERİNİ DESTEKLEYEN TUTMA VE KAVRAMA APARATLARI STATİK EK-3/C-2 224,00 TL % 10.00 Fizik tedavi ve rahabilitasyon, ortopedi ve travmatoloji, plastik ve rekonstrüktif cerrahi, nöroloji veya nöroşirürji uzman hekimlerinden herhangi biri tarafından düzenlenen uzman hekim raporu gerekmektedir. SUT 3.1.2.2 maddesinin 5. fıkrasına göre; SUT ve eki listelerde sağlık raporlarının hangi basamak sağlık hizmeti sunucularınca düzenleneceğine yönelik hüküm bulunmayan sürekli kullanılan tıbbi malzemelerin teminine ilişkin sağlık raporları ikinci veya üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucularınca düzenlenir. Yenileme süresi 2 yıldır.
OP1118 BAŞPARMAK BANDI EK-3/C-2 42,00 TL % 10.00 Fiziksel tıp ve rehabilitasyon veya ortopedi ve travmatoloji uzman hekimlerinden herhangi biri tarafından düzenlenen uzman hekim raporu gerekmektedir. SUT 3.1.2.2 maddesinin 5. fıkrasına göre; SUT ve eki listelerde sağlık raporlarının hangi basamak sağlık hizmeti sunucularınca düzenleneceğine yönelik hüküm bulunmayan sürekli kullanılan tıbbi malzemelerin teminine ilişkin sağlık raporları ikinci veya üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucularınca düzenlenir. Yenileme süreci 6 aydır.
OP1125 ELASTİK DİRSEKLİK EK-3/C-2 42,00 TL % 10.00 Fiziksel tıp ve rehabilitasyon veya ortopedi ve travmatoloji uzman hekimlerinden herhangi biri tarafından düzenlenen uzman hekim raporu gerekmektedir. SUT 3.1.2.2 maddesinin 5. fıkrasına göre; SUT ve eki listelerde sağlık raporlarının hangi basamak sağlık hizmeti sunucularınca düzenleneceğine yönelik hüküm bulunmayan sürekli kullanılan tıbbi malzemelerin teminine ilişkin sağlık raporları ikinci veya üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucularınca düzenlenir. Yenileme süreci 6 aydır.
OP1126 EPİKONDİLİT BANDI EK-3/C-2 50,00 TL % 10.00 Fiziksel tıp ve rehabilitasyon, ortopedi ve travmatoloji, nöroloji veya nöroşirürji uzman hekimlerinden herhangi biri tarafından düzenlenen uzman hekim raporu gerekmektedir. SUT 3.1.2.2 maddesinin 5. fıkrasına göre; SUT ve eki listelerde sağlık raporlarının hangi basamak sağlık hizmeti sunucularınca düzenleneceğine yönelik hüküm bulunmayan sürekli kullanılan tıbbi malzemelerin teminine ilişkin sağlık raporları ikinci veya üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucularınca düzenlenir. Yenileme süreci 6 aydır.
OP1131 KLAVİKULA BANDAJI-VALPAU BANDAJI-KOL ASKISI-OMUZ ASKISI EK-3/C-2 74,00 TL % 10.00 Fiziksel tıp ve rehabilitasyon veya ortopedi ve travmatoloji uzman hekimlerinden herhangi biri tarafından düzenlenen uzman hekim raporu gerekmektedir. SUT 3.1.2.2 maddesinin 5. fıkrasına göre; SUT ve eki listelerde sağlık raporlarının hangi basamak sağlık hizmeti sunucularınca düzenleneceğine yönelik hüküm bulunmayan sürekli kullanılan tıbbi malzemelerin teminine ilişkin sağlık raporları ikinci veya üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucularınca düzenlenir. Yenileme süreci 6 aydır.
OP1135 OMUZ RETRAKSİYON HARNESİ EK-3/C-2 195,00 TL % 10.00 Fiziksel tıp ve rehabilitasyon veya ortopedi ve travmatoloji uzman hekimlerinden herhangi biri tarafından düzenlenen uzman hekim raporu gerekmektedir. SUT 3.1.2.2 maddesinin 5. fıkrasına göre; SUT ve eki listelerde sağlık raporlarının hangi basamak sağlık hizmeti sunucularınca düzenleneceğine yönelik hüküm bulunmayan sürekli kullanılan tıbbi malzemelerin teminine ilişkin sağlık raporları ikinci veya üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucularınca düzenlenir. Yenileme süreci 6 aydır.
OP1140 SARMİENTO ORTEZİ EK-3/C-2 510,00 TL % 10.00 Fiziksel tıp ve rehabilitasyon veya ortopedi ve travmatoloji uzman hekimlerinden herhangi biri tarafından düzenlenen uzman hekim raporu gerekmektedir. SUT 3.1.2.2 maddesinin 5. fıkrasına göre; SUT ve eki listelerde sağlık raporlarının hangi basamak sağlık hizmeti sunucularınca düzenleneceğine yönelik hüküm bulunmayan sürekli kullanılan tıbbi malzemelerin teminine ilişkin sağlık raporları ikinci veya üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucularınca düzenlenir. Yenileme süreci 1 yıldır.
OP1142 STATİK DİRSEK SPLİNTİ EK-3/C-2 180,00 TL % 10.00 Fizik tedavi ve rahabilitasyon, ortopedi ve travmatoloji, plastik ve rekonstrüktif cerrahi, nöroloji veya nöroşirürji uzman hekimlerinden herhangi biri tarafından düzenlenen uzman hekim raporu gerekmektedir. SUT 3.1.2.2 maddesinin 5. fıkrasına göre; SUT ve eki listelerde sağlık raporlarının hangi basamak sağlık hizmeti sunucularınca düzenleneceğine yönelik hüküm bulunmayan sürekli kullanılan tıbbi malzemelerin teminine ilişkin sağlık raporları ikinci veya üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucularınca düzenlenir. Yenileme süresi 6 aydır.
OP1144 STATİK EL-BİLEK SPLİNTİ EK-3/C-2 120,00 TL % 10.00 Fizik tedavi ve rahabilitasyon, ortopedi ve travmatoloji, plastik ve rekonstrüktif cerrahi, nöroloji veya nöroşirürji uzman hekimlerinden herhangi biri tarafından düzenlenen uzman hekim raporu gerekmektedir. SUT 3.1.2.2 maddesinin 5. fıkrasına göre; SUT ve eki listelerde sağlık raporlarının hangi basamak sağlık hizmeti sunucularınca düzenleneceğine yönelik hüküm bulunmayan sürekli kullanılan tıbbi malzemelerin teminine ilişkin sağlık raporları ikinci veya üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucularınca düzenlenir. Yenilenme süresi 6 aydır. Yenilenme süresi 6 aydır.
OP1147 STATİK EL SPLİNTİ EK-3/C-2 90,00 TL % 10.00 Fizik tedavi ve rahabilitasyon, ortopedi ve travmatoloji, plastik ve rekonstrüktif cerrahi, nöroloji veya nöroşirürji uzman hekimlerinden herhangi biri tarafından düzenlenen uzman hekim raporu gerekmektedir. SUT 3.1.2.2 maddesinin 5. fıkrasına göre; SUT ve eki listelerde sağlık raporlarının hangi basamak sağlık hizmeti sunucularınca düzenleneceğine yönelik hüküm bulunmayan sürekli kullanılan tıbbi malzemelerin teminine ilişkin sağlık raporları ikinci veya üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucularınca düzenlenir.
OP1149 STATİK PARMAK SPLİNTİ EK-3/C-2 44,00 TL % 10.00 Fizik tedavi ve rahabilitasyon, ortopedi ve travmatoloji, plastik ve rekonstrüktif cerrahi, nöroloji veya nöroşirürji uzman hekimlerinden herhangi biri tarafından düzenlenen uzman hekim raporu gerekmektedir. SUT 3.1.2.2 maddesinin 5. fıkrasına göre; SUT ve eki listelerde sağlık raporlarının hangi basamak sağlık hizmeti sunucularınca düzenleneceğine yönelik hüküm bulunmayan sürekli kullanılan tıbbi malzemelerin teminine ilişkin sağlık raporları ikinci veya üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucularınca düzenlenir. Yenilenme süresi 6 aydır.
OP1268 DORSOLOMBER/TORAKOLOMBER ÇELİK/FLEKSİBLE BALENLİ KORSE EK-3/C-2 224,00 TL % 10.00 Fiziksel tıp ve rehabilitasyon, ortopedi ve travmatoloji, nöroloji veya nöroşirürji uzman hekimlerinden herhangi biri tarafından düzenlenen uzman hekim raporu gerekmektedir. SUT 3.1.2.2 maddesinin 5. fıkrasına göre; SUT ve eki listelerde sağlık raporlarının hangi basamak sağlık hizmeti sunucularınca düzenleneceğine yönelik hüküm bulunmayan sürekli kullanılan tıbbi malzemelerin teminine ilişkin sağlık raporları ikinci veya üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucularınca düzenlenir. Yenileme süreci 1 yıldır.
OP1275 SERVİKAL ORTEZ (SÜNGER) (COLLAR-BOYUNLUK) EK-3/C-2 50,00 TL % 10.00 Fiziksel tıp ve rehabilitasyon, ortopedi ve travmatoloji, nöroloji veya nöroşirürji uzman hekimlerinden herhangi biri tarafından düzenlenen uzman hekim raporu gerekmektedir. SUT 3.1.2.2 maddesinin 5. fıkrasına göre; SUT ve eki listelerde sağlık raporlarının hangi basamak sağlık hizmeti sunucularınca düzenleneceğine yönelik hüküm bulunmayan sürekli kullanılan tıbbi malzemelerin teminine ilişkin sağlık raporları ikinci veya üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucularınca düzenlenir. Yenileme süreci 6 aydır.
OP1276 SERVİKAL ORTEZ (PLASTAZOT) (COLLAR-BOYUNLUK) EK-3/C-2 95,00 TL % 10.00 Fiziksel tıp ve rehabilitasyon, ortopedi ve travmatoloji, nöroloji veya nöroşirürji uzman hekimlerinden herhangi biri tarafından düzenlenen uzman hekim raporu gerekmektedir. SUT 3.1.2.2 maddesinin 5. fıkrasına göre; SUT ve eki listelerde sağlık raporlarının hangi basamak sağlık hizmeti sunucularınca düzenleneceğine yönelik hüküm bulunmayan sürekli kullanılan tıbbi malzemelerin teminine ilişkin sağlık raporları ikinci veya üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucularınca düzenlenir. Yenilenme süreci 6 aydır.
OP1277 SERVİKAL ORTEZ (PHİLADELPHİA) EK-3/C-2 92,00 TL % 10.00 Fiziksel tıp ve rehabilitasyon, ortopedi ve travmatoloji, nöroloji veya nöroşirürji uzman hekimlerinden herhangi biri tarafından düzenlenen uzman hekim raporu gerekmektedir. SUT 3.1.2.2 maddesinin 5. fıkrasına göre; SUT ve eki listelerde sağlık raporlarının hangi basamak sağlık hizmeti sunucularınca düzenleneceğine yönelik hüküm bulunmayan sürekli kullanılan tıbbi malzemelerin teminine ilişkin sağlık raporları ikinci veya üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucularınca düzenlenir. Yenilenme süreci 6 aydır.
OP1280 GÖVDE KORSESİ ELASTİK (CERRAHİ SONRASI) EK-3/C-2 80,00 TL % 10.00 Genel cerrahi, göğüs cerrahi veya kardio vasküler cerrahi uzman hekimlerinden herhangi biri tarafından düzenlenen uzman hekim raporu gerekmektedir. SUT 3.1.2.2 maddesinin 5. fıkrasına göre; SUT ve eki listelerde sağlık raporlarının hangi basamak sağlık hizmeti sunucularınca düzenleneceğine yönelik hüküm bulunmayan sürekli kullanılan tıbbi malzemelerin teminine ilişkin sağlık raporları ikinci veya üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucularınca düzenlenir. Yenilenme süreci 1 yıldır.
OP1282 HİPEREKSTANSİYON ORTEZ (JEWETT VB TLO) EK-3/C-2 440,00 TL % 10.00 Fiziksel tıp ve rehabilitasyon, ortopedi ve travmatoloji, nöroloji veya nöroşirürji uzman hekimlerinden herhangi biri tarafından düzenlenen uzman hekim raporu gerekmektedir. SUT 3.1.2.2 maddesinin 5. fıkrasına göre; SUT ve eki listelerde sağlık raporlarının hangi basamak sağlık hizmeti sunucularınca düzenleneceğine yönelik hüküm bulunmayan sürekli kullanılan tıbbi malzemelerin teminine ilişkin sağlık raporları ikinci veya üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucularınca düzenlenir. Yenilenme süreci 1 yıldır.
OP1283 LUMBOSAKRAL FLEKSİBLE/ÇELİK BALENLİ KORSE EK-3/C-2 120,00 TL % 10.00 Fiziksel tıp ve rehabilitasyon, ortopedi ve travmatoloji, nöroloji veya nöroşirürji uzman hekimlerinden herhangi biri tarafından düzenlenen uzman hekim raporu gerekmektedir. SUT 3.1.2.2 maddesinin 5. fıkrasına göre; SUT ve eki listelerde sağlık raporlarının hangi basamak sağlık hizmeti sunucularınca düzenleneceğine yönelik hüküm bulunmayan sürekli kullanılan tıbbi malzemelerin teminine ilişkin sağlık raporları ikinci veya üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucularınca düzenlenir. Yenilenme süresi 1 yıldır.
OP1285 LUMBOSAKRAL YÜN ELASTİK KORSE EK-3/C-2 66,00 TL % 10.00 Fiziksel tıp ve rehabilitasyon, ortopedi ve travmatoloji, nöroloji veya nöroşirürji uzman hekimlerinden herhangi biri tarafından düzenlenen uzman hekim raporu gerekmektedir. SUT 3.1.2.2 maddesinin 5. fıkrasına göre; SUT ve eki listelerde sağlık raporlarının hangi basamak sağlık hizmeti sunucularınca düzenleneceğine yönelik hüküm bulunmayan sürekli kullanılan tıbbi malzemelerin teminine ilişkin sağlık raporları ikinci veya üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucularınca düzenlenir. Yenilenme süreci 6 aydır.
OP1286 MİDE KORSESİ GENEL CERRAHİ EK-3/C-2 150,00 TL % 10.00 Genel cerrahi uzman hekimince düzenlenen uzman hekim raporu gerekmektedir. SUT 3.1.2.2 maddesinin 5. fıkrasına göre; SUT ve eki listelerde sağlık raporlarının hangi basamak sağlık hizmeti sunucularınca düzenleneceğine yönelik hüküm bulunmayan sürekli kullanılan tıbbi malzemelerin teminine ilişkin sağlık raporları ikinci veya üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucularınca düzenlenir. Yenilenme süreci 6 aydır.
OP1287 MİNERVA ORTEZİ CTO EK-3/C-2 890,00 TL % 10.00 Fiziksel tıp ve rehabilitasyon, ortopedi ve travmatoloji, nöroloji veya nöroşirürji uzman hekimlerinden herhangi biri tarafından düzenlenen uzman hekim raporu gerekmektedir. SUT 3.1.2.2 maddesinin 5. fıkrasına göre; SUT ve eki listelerde sağlık raporlarının hangi basamak sağlık hizmeti sunucularınca düzenleneceğine yönelik hüküm bulunmayan sürekli kullanılan tıbbi malzemelerin teminine ilişkin sağlık raporları ikinci veya üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucularınca düzenlenir. Yenilenme süreci 1 yıldır.
OP1294 TEKERLEKLİ SANDALYE OTURMA ADAPTASYONU EK-3/C-2 192,00 TL % 0.00 Fiziksel tıp ve rehabilitasyon, ortopedi ve travmatoloji, nöroloji veya nöroşirürji uzman hekimlerinden herhangi biri tarafından düzenlenen uzman hekim raporu gerekmektedir. Yenilenme süreci 3 yıldır. SUT 3.1.2.2 maddesinin 5. fıkrasına göre; SUT ve eki listelerde sağlık raporlarının hangi basamak sağlık hizmeti sunucularınca düzenleneceğine yönelik hüküm bulunmayan sürekli kullanılan tıbbi malzemelerin teminine ilişkin sağlık raporları ikinci veya üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucularınca düzenlenir.
OP1299 YÜZ BASKI MASKESİ ELASTİK EK-3/C-2 122,00 TL % 10.00 Kulak burun boğaz veya plastik ve rekonsrüktif cerrahi uzman hekimlerinden herhangi biri tarafından düzenlenen uzman hekim raporu gerekmektedir. SUT 3.1.2.2 maddesinin 5. fıkrasına göre; SUT ve eki listelerde sağlık raporlarının hangi basamak sağlık hizmeti sunucularınca düzenleneceğine yönelik hüküm bulunmayan sürekli kullanılan tıbbi malzemelerin teminine ilişkin sağlık raporları ikinci veya üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucularınca düzenlenir. Yenilenme süreci 2 yıldır.
OP1300 HAVALI YATAK EK-3/C-2 510,00 TL % 10.00 Fiziksel tıp ve rehabilitasyon, ortopedi ve travmatoloji, geriatri, nöroloji veya nöroşirürji uzman hekimlerinden herhangi biri tarafından düzenlenen uzman hekim raporu gerekmektedir. SUT 3.1.2.2 maddesinin 5. fıkrasına göre; SUT ve eki listelerde sağlık raporlarının hangi basamak sağlık hizmeti sunucularınca düzenleneceğine yönelik hüküm bulunmayan sürekli kullanılan tıbbi malzemelerin teminine ilişkin sağlık raporları ikinci veya üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucularınca düzenlenir. Yenilenme süreci 5 yıldır.
OP1301 HAVALI MİNDER EK-3/C-2 176,00 TL % 10.00 Fiziksel tıp ve rehabilitasyon, ortopedi ve travmatoloji, nöroloji veya nöroşirürji uzman hekimlerinden herhangi biri tarafından düzenlenen uzman hekim raporu gerekmektedir. SUT 3.1.2.2 maddesinin 5. fıkrasına göre; SUT ve eki listelerde sağlık raporlarının hangi basamak sağlık hizmeti sunucularınca düzenleneceğine yönelik hüküm bulunmayan sürekli kullanılan tıbbi malzemelerin teminine ilişkin sağlık raporları ikinci veya üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucularınca düzenlenir.
OP1341 GÖRME ENGELLİLER İÇİN TELESKOPİK VEYA KATLANABİLİR BASTON EK-3/C-2 84,00 TL % 10.00 Göz sağlığı ve hastalıkları uzman hekimince düzenlenen uzman hekim raporu gerekmektedir. SUT 3.1.2.2 maddesinin 5. fıkrasına göre; SUT ve eki listelerde sağlık raporlarının hangi basamak sağlık hizmeti sunucularınca düzenleneceğine yönelik hüküm bulunmayan sürekli kullanılan tıbbi malzemelerin teminine ilişkin sağlık raporları ikinci veya üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucularınca düzenlenir. Yenilenme süreci 1 yıldır.
OP1342 STANDART MANUEL TEKERLEKLİ SANDALYE EK-3/C-2 1.100,00 TL % 0.00 Kollukları çıkabilir, ayaklıkları çıkabilir, katlanabilir, çelik şaseli, 16-22 kg arasında ağırlığı olan, farklı oturma ebatları olan,
Ayakta durmak ve/veya yürümek için alt ekstremitelerini kullanamayacak hastalığı veya engellilik durumu olduğu ortopedi ve travmatoloji, beyin cerrahisi, fiziksel tıp ve rehabilitasyon, nöroloji uzman hekimlerinden birinin yer aldığı sağlık kurulu raporu ile belgelenenlere, bu hekimlerce reçete edilmesi halinde Kurumca bedeli karşılanır. SUT 3.1.2.2 maddesinin 5. fıkrasına göre; SUT ve eki listelerde sağlık raporlarının hangi basamak sağlık hizmeti sunucularınca düzenleneceğine yönelik hüküm bulunmayan sürekli kullanılan tıbbi malzemelerin teminine ilişkin sağlık raporları ikinci veya üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucularınca düzenlenir. Yenilenme süreci 5 yıldır.
OP1343 HAFİF MANUEL TEKERLEKLİ SANDALYE EK-3/C-2 2.640,00 TL % 0.00 Alüminyum alaşımları/titanyum/karbon kompozitten üretilmiş 11-15 kg ağırlığına sahip, baş ve ayak desteği gibi aksesuarlar eklenebilen arka tekerlekleri çıkarılarak katlanabilen, iç ve dış mekanlarda kullanılabilen,
Ayakta durmak ve/veya yürümek için alt ekstremitelerini kullanamayacak hastalığı veya engellilik durumu olduğunun, ayrıca engellilik durumu nedeniyle hafif manuel tekerlekli sandalyeye gereksiniminin bulunduğu ve engellilik durumunun sürekli olduğunun, tekerlekli sandalyeyi hastanın kendisinin kullanabileceğinin, ortopedi ve travmatoloji veya beyin cerrahisi veya fiziksel tıp ve rehabilitasyon veya nöroloji uzman hekimlerinden herhangi üç uzman hekimin (Aynı branştan üçünün veya farklı branştan birer kişinin veya bir branştan iki, diğer branştan bir olmak üzere toplam üç uzman hekimin) yer aldığı üçüncü basamak sağlık kurumlarınca düzenlenecek sağlık kurulu raporunda belgelendirilmesi ve bu hekimlerce reçete edilmesi halinde Kurumca bedeli karşılanır. SUT 3.1.2.2 maddesinin 5. fıkrasına göre; SUT ve eki listelerde sağlık raporlarının hangi basamak sağlık hizmeti sunucularınca düzenleneceğine yönelik hüküm bulunmayan sürekli kullanılan tıbbi malzemelerin teminine ilişkin sağlık raporları ikinci veya üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucularınca düzenlenir. Yenilenme süreci 5 yıldır.
OP1344 PEDİATRİK TEKERLEKLİ SANDALYE EK-3/C-2 2.640,00 TL % 0.00 Alüminyum alaşımları/titanyum/karbon kompozitten üretilen, oturma genişliği 26-38 cm seçilebilen, çocuk hastanın ihtiyaçlarına göre aksesuarlar eklenebilen, ağırlığı 9-12 kg arasında olan, okulda kullanılabilmesi için masa eklenebilen,
Ayakta durmak ve/veya yürümek için alt ekstremitelerini kullanamayacak hastalığı veya engellilik durumu olduğunun, ayrıca engellilik durumu nedeniyle pediatrik tekerlekli sandalyeye gereksiniminin bulunduğu ve engellilik durumunun sürekli olduğunun, (Mülga:RG- 18/01/2016-29597/ 17-b md. Yürürlük: 01/09/2015) tekerlekli sandalyeyi hastanın kendisinin kullanabileceğinin, ortopedi ve travmatoloji veya beyin cerrahisi veya fiziksel tıp ve rehabilitasyon veya nöroloji uzman hekimlerinden herhangi üç uzman hekimin (Aynı branştan üçünün veya farklı branştan birer kişinin veya bir branştan iki, diğer branştan bir olmak üzere toplam üç uzman hekimin) yer aldığı üçüncü basamak sağlık kurumlarınca düzenlenecek sağlık kurulu raporunda belgelendirilmesi ve bu hekimlerce reçete edilmesi halinde 5-15 yaş arası hastalarda Kurumca bedeli karşılanır. Ancak gelişim geriliği olan hastalarda, sağlık kurulu raporunda gelişim geriliğinin belirtilmesi halinde yaş sınırı dikkate alınmaz. SUT 3.1.2.2 maddesinin 5. fıkrasına göre; SUT ve eki listelerde sağlık raporlarının hangi basamak sağlık hizmeti sunucularınca düzenleneceğine yönelik hüküm bulunmayan sürekli kullanılan tıbbi malzemelerin teminine ilişkin sağlık raporları ikinci veya üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucularınca düzenlenir. Yenilenme süreci 5 yıldır.